×
Kövessen minket Facebook-on is!

Már követem az oldalt!

A királynő, aki csak a férjének volt hajlandó behódolni

 

Egyike volt a történelem leghosszabb ideig uralkodó fejedelmeinek, korszakot neveztek el róla, és a világtörténelem talán legnagyobb birodalma felett uralkodott. Viktória királynő Nagy-Britannia és Írország, az Egyesült Királyság királynője és India császárnője 120 éve hunyt el.

Viktória apja Eduárd kenti és strathearni herceg, az éppen trónon lévő III. György brit király negyedik fia, anyja pedig a német Viktória szász-coburg-saalfeldi és kenti hercegnő volt.

Amikor a kislány 1819-ben megszületett, nem keltett nagy szenzációt, ugyanis a szerteágazó rokonság miatt semmi esélye nem volt, hogy trónra kerül. Az apja fiatalon halt meg, az özvegy Viktória Mária-Lujza hercegnő mégis Angliában maradt a kislány Viktóriával.

(Fotó: Wikipedia.org)

Ötéves korában megjelent a színen Lehzen kisasszony, aki kezelésbe vette a makrancos, másoknak engedetlen kislányt. Bár az új nevelőnő rendkívül szigorú volt, hamarosan igazi, mély szeretet bontakozott ki kettőjük között. A kis Drina (így hívták Viktóriát gyermekkorában) nevelése tovább szigorodott, amikor néhány éven belül az uralkodási rangsorban előtte lévő személyek sorra meghaltak.

Anyja ettől kezdve élete legfőbb kötelességének tartotta, hogy a lányát keresztény királynővé nevelje, és minden energiáját erre fordította. Viktória trónra lépésének pillanatáig anyja hálószobájában aludt, sehol nem lehetett egyedül, minden lépését követték.

A napjai szigorú órarend szerint teltek: nyelvtanulás, történelem-, földrajz-, tánc- és zeneoktatás. Gyakorlatilag háromnyelvűnek számított, az anyanyelve valójában a német volt, de gyorsan megtanult angolul és franciául is, bár az angol nyelvtana soha nem lett tökéletes.

(Fotó: Wikipedia.org)

1837 júniusában meghalt Vilmos angol király. Az ekkor 18 éves Viktória királynővé vált. Délben Viktória megtartotta első tanácsülését a lordok, püspökök, tábornokok és miniszterek előtt, majd  elfoglalta a trónt.

Az új királynőt szinte egyáltalán nem ismerte senki. Nevelőnőjét leszámítva még senki nem tartózkodott vele kettesben. Az ifjú uralkodó az első tanácsülés után parancsot adott, hogy az ágyát vigyék ki az anyja szobájából.

Az anya ekkor végleg elvesztette a befolyását a lánya fölött. A felszínen ugyan megkapta a tiszteletet, gondoskodást, de soha többé nem jutott közel a lányához.

Az ifjú királynőt választott tanácsadói vették körül, akik ellátták tanácsokkal, az uralkodáshoz szükséges ismeretekkel. Mindemellett a fiatal lány rendkívül élvezte az uralkodást, a Buckingham-palota megtelt élettel.

1839-ben aztán felvetődött a gondolat, hogy a királynőt meg kellene házasítani, és adta magát az ötlet, hogy az egyik unokatestvére, Albert herceg vegye el. A két fiatal évekkel korábban már találkozott, és Viktória elragadtatott hangnemben írt a naplójában kuzinjáról.

(Fotó: Wikipedia.org)

Albert az 1840-es esküvő után politikailag egy nulla volt az udvarban. Egy királynő férjének nem volt szava az udvarban, és Lehzen bárónő mellett még a saját házában sem volt úr. Az ifjú pár életének minden részletét továbbra is a bárónő felügyelte. Amikor Albert politikáról akart beszélgetni Viktóriával, bár intelligensebb, műveltebb és politikailag tájékozottabb volt mint a felesége, a királynő rendre elutasította, mert nem akarta, hogy bárki is befolyásolja.

Helyzetüket kiválóan szemlélteti az alábbi anekdota:

Amikor egy vitájuk után a herceg bezárkózott a szobájába, a szintén dühös Viktória bekopogott hozzá, hogy engedje be.

  • Ki az?” – szólt a kérdés.
  • Anglia királynője” – hangzott a válasz.

A herceg nem mozdult. A kérdést és a választ még sokszor elismételték, míg végre a sokadik Ki az? kérdésre egy halk válasz érkezett:

  • A feleséged vagyok, Albert.” És az ajtó kinyílt.

A herceg pozíciója lassan változott, Viktória egyre több mindenben hallgatott rá, egyre több ügyet bízott a férjére, sőt egy idő után mindent Alberttel beszélt meg. Néhány év múlva Anglia igazi uralkodója Albert lett.

A házasságkötés után egy évre megszületett első gyermekük, Bertie, a walesi herceg és trónörökös. A következő évek során született még nyolc gyermekük. Példás, boldog családi életet éltek mindenféle botrány nélkül erkölcsösen és puritán módon.

(Fotó: Wikipedia.org)

Viktória rajongott az ő Albertjéért, és meg volt győződve róla, hogy senkinek a Földön nem volt még ilyen tökéletes férje, mint neki.

A legnagyobb gondot azonban legidősebb gyermekük a nevelése jelentette. Bertie bár jólelkű és kedves fiú volt, ám irtózott minden szellemi erőfeszítéstől, ami csak azért volt gond, mert szerették volna alaposan felkészíteni őt az uralkodói teendőkre. Nagyon kevés sikerrel jártak: a fiú örökös csínytevéseivel gyakran haragította magára a királyi szülőpárt.

Az idilli családi életnek Albert hirtelen halála vetett véget. Viktória a negyvenes éveire mély gyásztól lesújtott özvegy lett. Ettől kezdve évekig gyászruhát hordott, és nem volt hajlandó nyilvánosság előtt megjelenni.

Viktória alakította ki a „dolgozó” királynő mintaképét Nagy-Britanniában, amelyet leszármazottai közül többen is követtek, így mindenekelőtt V. és VI. György, valamint ükunokája, a jelenlegi uralkodónő, II. Erzsébet.

Kötelességtudó államfő volt, szigorú munkarendet vezetett be. Minden fontosabb államügyről véleményt formált, és vidéki időzéseikor is állandó, szinte napi kapcsolatban maradt miniszterelnökeivel.

Szokása szerint, mint özvegysége időtartama alatt mindenkor, Viktória 1900 karácsonyát is az Osborne House-ban töltötte, a Wight-szigeten. A reuma már teljesen lebénította a lábát, a szemeit pedig szürke hályog homályosította el.

Viktória brit királynő esküvői ruhájának darabjai az uralkodó emlékkönyvében Berlinben (Fotó: MTI/AP/Markus Schreiber)

Egy keddi napon hunyt el agyvérzés következtében, 1901. január 22-én 81 éves korában. Fia, a leendő VII. Eduárd brit király és legidősebb unokája, II. Vilmos német császár állt az ágya mellett.

Viktória volt a leghosszabb ideig trónon ülő brit uralkodó és a világtörténelem leghosszabb ideig regnált uralkodónője egészen 2015-ig, amikor is a jelenleg uralkodó ükunokája, II. Erzsébet megelőzte.

Viktória királynő összesen 63 évig, hét hónapig és két napig ült az Egyesült Királyság trónján. Ő volt a Hannoveri-ház utolsó uralkodója a szigetországban. Fia és utódja, VII. Eduárd, az apját követve alapította meg a Szász–Coburg–Gothai-házat.

A címlapfotó illusztráció.