Orbán Viktor: Magyarország Európához tartozik, mi Európa vagyunk

 

A legborzalmasabb rémálmainkban sem gondoltuk volna, hogy huszonkilenc évvel azután, hogy a láncra vert nemzetek felszabadultak és a kontinens újra egyesült, Európa újra birodalomépítő célkitűzéseknek lesz kitéve, amelyek már nem kívülről, hanem saját belsejéből fakadnak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök abban a beszélgetésben, amelyet Philippe de Villiers francia politikus és esszéista a minap megjelent könyvében ismertetett.

Philippe de Villiers, aki a nyolcvanas években a Chirac-kormány kulturális államtitkára volt, majd európai parlamenti képviselő, később pedig a szuverenista Mozgalom Franciaországért párt alapítója és köztársaságielnök-jelöltje, a héten publikálta a Meghúztam a hazugság szálát, és minden jött vele című kötetét, amelynek egyik fejezetében tavaly decemberi budapesti látogatásáról, és a magyar kormányfővel készített interjújáról ír.

Nem fél a brüsszeli perektől a miniszterelnök

A Magyarország ellen indított brüsszeli eljárásokról és a személyét ért politikai támadásokról Orbán Viktor azt mondta: „a brüsszeli perektől nem félek, nagyanyám arra tanított, hogy a megpróbáltatásban legyek alázatos.  Mindezt el kell viselnem. Nincs más, mint hogy a Jóisten kezébe kell tennem magamat.” Úgy folytatta: „ami ellenfeleinket leginkább lesújtja, az, hogy alkotmányunkba beírtuk: Magyarországnak keresztény gyökerei vannak, a multikulturalizmusnak nincs helye nálunk, egy gyermeknek joga van, hogy apával és anyával rendelkezzen, továbbá, hogy népünknek joga van megvédeni határait, melyek egyébként az Európai Unió határai is.”

Orbán Viktor miniszterelnök  (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

A magyar népnek régi hagyományai vannak a „korlátozott szuverenitással” szembeni ellenállásban – folytatta –, először ott voltak a Német-római Birodalom uralkodói, aztán a hatalmas Mongol Birodalom nagykánjai, utánuk az Oszmán Birodalom szultánjai, aztán pedig a szovjet elvtársak és harckocsijaik. Mind Magyarország végét kívánták. A magyarok viszont megmaradtak ebben a vég nélküli germán és szláv tengerben. Ez egy rejtély – mondta a miniszterelnök.

Európa nem egy olvasztótégely, hanem a nemzetek hazája

A kérdésre, hogy nem tart-e napjainkban a feloldódás veszélyétől, Orbán Viktor úgy válaszolt: inkább az unió széttagolódásának a veszélyét látja. Jelen van egy Európát két részre osztó vonal veszélye, ahol az egyik rész iszlamizálódik, a másik pedig nem akar iszlamizálódni. „Ha békén hagynak bennünket, és nem kényszerítenek ránk iszlamizációt, akkor Európa tovább tudna élni, mint a szabad nemzetek klubja. De ha arra kényszerítenek, hogy elfogadjuk az ENSZ migrációs paktumát vagy az Európai Bizottság döntéseit, hogy így hozzáillesszenek bennünket a maguk nyugati megengedő politikájához, úgy a felbomlás nem kizárt” – magyarázta.

„Az a vád, hogy nem vagyunk teljesen európaiak, számunkra egy durva vicc. Egy fél évszázad szovjet megszállás és kommunista elnyomás után, amikor visszaszereztük szabadságunkat, amikor a Nyugat kitárta felénk a karjait, mi azt hittük, hogy visszatértünk saját magunkhoz. Hiszen Magyarország Európához tartozik ezer éve. Mi Európa vagyunk. Mi mindig európaiak maradtunk, akkor is, amikor Jaltában eladtak, vagy amikor 1956-ban cserbenhagytak bennünket. A szovjetek távozása után azt hittük, visszaszerezhetjük helyünket Európában, a szabad nemzeteknek ebben a családjában, ami a keresztény kultúrán, a nemzeti öntudaton és az emberi méltóság alappillérein nyugszik. Még a legborzalmasabb rémálmainkban sem gondoltuk volna, hogy huszonkilenc évvel azután, hogy a láncra vert nemzetek felszabadultak és az európai kontinens újra egyesült, Európa újra birodalomépítő célkitűzéseknek lesz kitéve, amelyek már nem kívülről, hanem saját belsejéből fakadnak” – hangsúlyozta a miniszterelnök, hozzátéve: Európa nem egy olvasztótégely, hanem a nemzetek hazája.