Magyarországot kritizálva tizenhárom uniós ország állt ki az LMBTQ-jogok mellett

 

Tizenhárom európai uniós tagország aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a magyar parlament olyan törvénymódosításokat fogadott el, amelyek hátrányosan megkülönböztetik a szexuális kisebbségekhez tartozókat, és a gyermekek védelme ürügyén sértik a véleménynyilvánítás szabadságához való jogot – közölte Sophie Wilmés külügyminiszter a belga külügyi tárca internetes oldalán.

Wilmés tájékoztatása szerint Belgium mellett

Írország, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Németország, Észtország, Lettország, Litvánia, Spanyolország, Finnország, Svédország és Dánia csatlakozott a nyilatkozathoz.

Wilmés, aki az általános uniós ügyekért felelős miniszerek Luxembourgban zajló ülésén vesz részt, kijelentette: mivel az új magyar jogszabályok aláássák Európa alapvető értékeit, a Benelux-országok „mint a szexuális kisebbségek jogainak hagyományos védelmezői” felvetették a kérdést a tanácsülésen. Az Európai Unió értékei nem választhatók szabadon –tette hozzá.


„Kollektív felelősségünk az összes uniós állampolgár jogainak védelme, ezért kötelességünk felszólalni és reagálni, ha ezeket a jogokat és értékeket aláássák. Kötelességünk azt is elmondani partnereinknek, amikor mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy rossz útra tértek” – fogalmazott.

A Belgium kezdeményezésére megfogalmazott nyilatkozat szerint a magyar törvény módosításai tiltják a születéskori nemtől eltérő nemi identitás, a homoszexualitás, illetve a nemváltoztatás ábrázolását és népszerűsítését a 18 év alattiak esetében. Sértik a véleménynyilvánítás szabadságát, és korlátozzák a véleményalkotás, valamint az információk befogadásának és továbbításának szabadságát.

A szexuális kisebbségekhez tartozók megbélyegzése a méltósághoz való alapvető jog egyértelmű megsértését jelenti. Mivel ez a szexuális irányultságon, a nemi identitáson és az önkifejezésen alapuló megkülönböztetés kirívó formája, el kell ítélni – húzták alá.

„A befogadás, az emberi méltóság és az egyenlőség az Európai Unió alapvető értékeit jelentik, nem engedhetünk meg kompromisszumot ezen elvek elfogadásában” – fogalmaztak.

Wilmés tájékoztatása szerint az aláírók arra szólították fel az Európai Bizottságot, hogy minden rendelkezésére álló eszközt használjon fel az uniós jog teljes tiszteletben tartásának biztosítására, szükség esetén utalja az ügyet az Európai Unió Bírósága elé.

„Kiállunk minden uniós állampolgár jogainak védelme mellett” – tette hozzá.

A címlapfotó illusztráció.