Fontos

Hivatalosan is beadta lemondását Novák Katalin

A legendás betyárvezér haláláról legalább annyi legenda született, mint a kalandjairól

| Szerző: Lipták Sándor
Az első betyárlegendák nem a népköltészettől valók, hanem élelmes könyvkiadók, nyomdászok szedették versbe mendemondákból a híres betyárok élettörténetét. A pár lapos füzeteket néhány krajcárért vásárokon árusították ponyváról.

A legendás betyárvezér Vidróczki Márton, 1873. február 8-i haláláról legalább legenda született, mint a kalandjairól

A Bükkben található Mónosbélen született 1837. november 12-én, a magyar betyárvilág egyik leghíresebb alakja Vidróczki Márton, akit a nép emlékezete a szegényeket segítő betyárvezérként őrzött meg.

A későbbi híres betyár életútját a szülőfalujához közeli Bélapátfalván kezdte meg, ahol a források tanúsága szerint kondásbojtárként dolgozott, édesapja Vidróczki András pedig a káptalan (a kanonokok testülete) juhásza volt.

A fiatal Vidróczkit 1859-ben sorozták be katonának az Egerben állomásozó Wasa-ezredbe, ahol kiváló trombitajátéka nyomán, rövid idő után a kürtösök közé léphetett elő.

A katonai fegyelmet nehezen tűrő Vidróczki Márton rövid időn belül összetűzött egy osztrák tiszttel, mert egyszer eljátszotta a Kossuth-nótát. A vita odáig fajult, hogy megütötte felettesét, amiért hadbíróság elé került. Vidróczkit ezért 12 éves várfogságra ítélték Komáromban, de a vakmerő fiatalember megszökött. A legenda szerint leütötte őrét, majd annak katonaruhájában a vár fokáról a Dunába vetette magát. Ezzel Vidróczki Márton a valamikori kondáslegény, kényszerből a betyárok veszélyes és kalandos soraiba került.

A fiatal Vidróczki szökése után egy dereglyén Pestre, majd onnan Mónosbélbe a szülőföldjére jutott

Ekkor már, mint katonaszökevény szervezett betyárbandát, és csakúgy mint a többi hírneves betyár, például: Sobri Jóska, Angyal Bandi, Rózsa Sándor, vagy Patkó Bandi tették, csapatát a rablások során szerzett zsákmányok kapcsán tartotta össze. Különösen figyelemre méltó az a tény, hogy a betyárvezérek közül egyedül Vidróczki Marci kezéhez nem tapadt vér, de bármerre is járt, a környék fogadósait erőszakos fenyegetéssel megsarcolta.

Kapcsolódó tartalom

A néphagyomány szerint rablásaival a szegényeket segítette és megvédte az elesetteket

Az első betyárlegendák nem a népköltészettől valók, hanem élelmes könyvkiadók, nyomdászok szedették versbe mendemondákból a híres betyárok élettörténetét. A pár lapos füzeteket néhány krajcárért vásárokon árusították ponyváról.

A betyárvilág letűnte után átvette a magasabb városi kultúra is, a regényekbe és a népszínművekbe. Vidróczki Márton betyárvezér mindig állig fegyverben, pisztolyokkal és puskával járt, de az erejét mégis a jellemszilárdsága adta és ezért sokszor harc nélkül is megszerezte azt, amit csak akart. Szerette a bort is és betyárbandájával gyakran éjjeleken át mulatott a csárdákban és korcsmákban. Később ezekről a mulatozásokról is születtek népdalok és színes történetek.

Vidróczki Márton nevét más vármegyék betyárballadáiba is beleszőtték

A híres-hírhedt betyárvezér nevét és emlékét, a Mátrában őrzik leginkább, de a népi hagyomány szerint daliásnak, gyors észjárásúnak és jóságosnak tartott betyár, nem is a Mátra szülöttje. Vidróczki főként Heves, Gömör, Nógrád és Borsod vármegyében kalandozott, de a szájhagyomány szerint, még becserkészte Zólyom vármegyét is. Vidróczki nevét más vármegyék betyárballadáiba is beleszőtték, ezért még nehezebb a személye utáni kutatás, amely a valóság és a mondák szétválasztására irányul.

Vidróczki életéről csak kevés írásos adat maradt fenn. Legtöbbször csak a szájhagyományra támaszkodhatnak a téma kutatói, amiben a betyárromantika gyakran a pandúrok eszén túljáró, hősként ábrázolja Vidróczkit.

Hitelt érdemlően nem tudni, hogy milyen bűncselekményeket követtek el, és sokszor olyan bűncselekményeket is a betyárvezér számlájára írtak, amelyekhez nem is volt köze, habár egyes esetek felderítetlenek maradtak. Annyit biztosan tudhatunk, hogy sokszor hajtottak el állatokat, és törtek fel pincéket, de gyakran távoztak fizetés nélkül is egy átmulatott éjszaka után.

Kapcsolódó tartalom

Miközben vidéken a csendőrökkel viaskodott, megvédte az elesetteket, vagy a csárdákban mulatozott sok női szívet is meghódított.

Rózsa Sándorhoz hasonlóan a legenda szerint Vidróczkit sem fogta a golyó, de 1863-ban Verpeléten a csendőröknek sikerült elfogniuk. Az ekkor már komoly hírnevű betyárvezért újra bíróság elé állították, és a hozzá hasonló betyárok „célállomására” Theresienstadtba (Terezín, Csehország) a birodalom egyik leghírhedtebb és legszigorúbban őrzött börtönében vitték.

Az ítélet összesen 27 esztendő, de Vidróczki 8 év után ugyanúgy, mint Komáromból, innen is (1871) megszökött. Az egész országban körözött betyárvezér ekkor már, óvatosságból nem a Bükkbe, hanem a Mátra eldugott részein keresett rejtekhelyet.

Ebből az időszakból van a legtöbb róla szóló csárdabeli történet, legenda és népdal.

„Isten teremtette a betyárokat, azok által veri a gazdagokat”- szól az egyik népdal.

De a néphagyomány is előszeretettel állította be a törvényen kívüli betyárokat szegény, ártatlanul vádolt és meghurcolt embereknek, akik koruk hőseiként egyszerre testesítették meg a nemes hőst, és a szabadságot.

A betyárvezér második szökése után rövidesen újabb bandát szervezett, ám azt már nem tudta annyira szilárdan kézben tartani, mint előző társaságát: Az egyik legenda szerint, egyik riválisa Pásztor Pista párbajra hívta, és halálra sebezte. Vidróczkit halála után Egerbe vitték, és a Rókus temetőben, névtelen sírban helyezték végső nyugalomra, emléke azonban mindmáig elevenen él a Mátra és a Bükk vidékén. A betyárvezér 1873. február 8-ai haláláról legalább annyi történet született, mint a kalandjairól.

Halála után az a hír terjedt el, hogy Vidróczki él és többen is látták

Voltak, akik azt mesélték, hogy a betyárvezér jó útra tért, és Egerben beállt szabólegénynek, de az a hír is elterjedt, hogy kocsmáros lett. A betyárról szóló mondákban a főhőst még a legnehezebb pillanatokban sem hagyta el a humora. Ezekben a mesékben, gyakran merész tréfákkal rázza le magáról az őt üldöző pandúrokat.

Kiemelt kép: illusztráció

Ajánljuk még