×
Kövessen minket Facebook-on is!

Már követem az oldalt!

Orbán Viktor: Az ország a megsemmisülés szélére szorítva újra és újra utat tör magának

 

Az ünnepi zászlófelvonás és tisztavató után a Kossuth téren beszédet mondott Áder János köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök.

Cikkünk frissült.

A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

A ceremónián Áder János, Orbán Viktor és Kövér László mellett Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Korom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka, a kormány képviselői, továbbá állami és katonai szervezetek, a diplomáciai testület képviselői, valamint érdeklődők százai vettek részt.
A lobogó felvonása után a honvédtisztjelöltek tették le esküjüket.

Áder János: Az időtálló értékek nem vesznek el

Antall József jó néhány évvel ezelőtt augusztust 20-ai beszédében Budapest ostromát idézte fel – kezdte Áder János köztársasági elnök ünnepi beszédét.

Áder János köztársasági elnök beszédet mond az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Hozzátette, Antall József azt a következtetést vonat le, hogy a gondos kezek által épített épületet pontosan illeszkedő kövek tesznek egy épületet monumentálissá, időtállóvá, maradandóvá. Elmondta, tehát legyen bármilyen nehéz helyzetben az ország, az időtálló értékek nem vesznek el, mert

függetlenül békétől és háborútól mindig vannak, akik a közjóért dolgoznak.

„Az örök Magyarország nem csak kard és korona, jogar és palást. A sok-sok emberöltőnyi történelmet millió ember csendes szolgálata jelentette” – mondta Áder János. Ezeknek az embereknek a munkája mindig több volt, mint létfenntartás, nemcsak önmagukkal törődtek, hanem másokkal is.

A nép örök s öröknek kívánjuk e nép hazáját!” – idézte a köztársasági elnök Kossuth Lajos szavait. Hozzátette, Kossuth jól tudta, hogy az ösztönös ragaszkodás mellé tudatos hazaszeretet, és hűség is kell. Kossuth tudta, hogy ami a századok során a magyaroknak épült csak akkor marad a miénk ha képesek vagyunk megvédeni – emelte ki Áder János.

Aláhúzta, ez az ünnep más, mint a korábban megszokott augusztus 20-ák, mert tele vagyunk aggodalommal, bizonytalansággal. „Egy ilyen, a megszokott ékességeitől megfosztott ünnep ébreszthet rá minket, hogy a Szent István alkotta örök Magyarország hogyan épült és – a nehézségek ellenére – miként épül ma is”.

Hangsúlyozta, a honvédeknek kivételes hivatásuk van. „Az elmúlt évszázadokban változhatott az egyenruha vagy a címer az egyenruhán, de az eskü az Önök nemes elődeit éppúgy kötötte, mint ahogy a mai naptól Önöket is” – mondta. Hallgatóságát arra buzdította, hogy védjék meg Magyarország értékeit, éltessék hagyományait, tartsák meg egészséges életerejét! „Munkánkhoz legyen iránytű ez a négy szócska: a haza minden előtt”.

Orbán Viktor: Az élj a mának, a neked minden jár, történelmünk veszedelmei

A magyar népnek a szuverenitásáért minden nap meg kell küzdeni. Kényelem, szűklátókörűség, politikai könnyelműség, az élj a mának, a neked minden jár, itt és azonnal történelmünk rendre visszatérő veszedelmei. Ez emeli a magyar történelem legmagasabb pontjára államalapítóink tetteit. Ritka kegyelem, ha egymást követő nemzedékek minden stratégiai lépése hatékonynak bizonyult – kezdte beszédét Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Máig nem értjük honnan volt az országépítő műveltség, az államszervezési tehetség és a szíveket felemelő mély lelki komolyság. Nem értjük, de azt tudjuk, hogy az ország a megsemmisülés szélére szorítva újra és újra utat tör magának – mondta.

Hála és köszönet csak ennyit mondhatunk őseinknek,

hogy ilyen épülő országot hagytak ránk.
A Kossuth térnél létesített emlékhelynél a kormányfő hangsúlyozta: a trianoni diktátum 100. évfordulóján végzett számvetés arra vezetett, hogy kihirdessük „a trianoni száz év magyar magány” korszakának lezárását.
Csehszlovákia, Jugoszlávia és a Szovjetunió szétesése után a magyar a Kárpát-medence legnépesebb és legnagyobb gazdasággal rendelkező országa, és ebből kötelességek fakadnak, amelyek elől nem bújhatunk el – közölte.
Kiemelte: nem térhetünk ki a száz év tanulságai elől.
Ezért hirdették ki az új korszak nemzeti politikájának törvényeit, bejelentették a szuverenitásra, szabadságra és közös érdekre alapozott közép-európai összeszerveződésben való érdekeltséget és részvételi szándékot – mondta Orbán Viktor.
Ma átadásra kerül az Összetartozás emlékhely is, amely nemzeti büszkeségünkre, az Országházra néz és méltó módon teszi teljessé a Kossuth térnek a panorámáját – mondta. Ennek így kell lennie, hiszen az Országházat azoknak a falvaknak, városoknak és népeiknek építették, akik az emlékhely falába vésett települések lakó voltak származásra, vallásra, nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül. Ez a tény megváltoztathatatlan, bármerre is kanyargott azóta a történelem.

A trianoni emlékév alkalmával vállalt kötelezettségeinket teljesítettük. A századik évfordulót a Nemzeti Összetartozás évének nyilvánítottuk, és a megemlékezésekre is méltó módon sor került, habár a járványveszély megnehezítette az ünneplést – tette hozzá a miniszterelnök. 
A kormányfő szerint a Nyugat elvesztette vonzerejét „a mi szemünkben”, Közép-Európa pedig nem tűnik kívánatos világnak az ő szemükben.
A most átadott emlékhelyről Orbán Viktor azt mondta: ez felhívás, sőt sürgető kiáltás is azokhoz a közép-európai népekhez, amelyek életüket egy megújított keresztény világban képzelik el, hogy rá kell találniuk az együttműködés útjára, meg kell találniuk azt a formát, amely egyszerre garantálja nemzeti önállóságukat, a közép-európai népek szövetkezését és hozzájárul az európai egységhez is.
Az esküt tett tiszteknek a miniszterelnök azt mondta: ma még kevesen tudják, milyen fontos szerep vár rájuk „az önbecsülését éppen visszanyerő, a trianoni száz év fogságából éppen kitörő, a régi nagyság ízére és ösvényére éppen rátaláló, a kishitűség és megalázkodás nyomorúságos gúnyáját éppen ledobó Magyarország jövőjének alakításában”.
Kijelentette: a tisztek annak az életigazságnak a letéteményesei, amely szerint az élet kötelesség, és a kordivattal szemben ezen áll vagy bukik Magyarország jövője.
A kormányfő közölte: ez az egyszerű igazság tölti majd meg lélekkel a mai gazdasági gyarapodást és ad iránytűt a felnövekvő nemzedékek kezébe.

Benkő: a magyar katonáknak mindig készen kell állniuk a szabadság megvédésére

Benkő Tibor hozzátette: a Magyar Honvédségnek és a magyar katonáknak mindig készen kell állniuk e szabadság megvédésére.

Erre akkor lehetünk képesek, ha erős Magyar Honvédséget építünk” korszerű haditechnikai eszközökkel, jól felkészült katonákkal és vezetésükre alkalmas honvédtisztekkel – mondta a miniszter.

Megjegyezte, elsődleges feladat követni az elődök példáját, akik értéket teremtettek Magyarország és a magyar emberek számára.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszédet mond az államalapító Szent István király ünnepe alkalmából tartott díszünnepségen és tisztavatáson (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A katonáktól azt kérte, dolgozzanak úgy, hogy példaképek lehessenek, és törekedjenek arra, hogy beosztottjaikról, katonáikról mindig legjobb tudásuk szerint gondoskodjanak.

A miniszter felidézte: a katonák arra tesznek esküt, hogy Magyarország, a magyar emberek érdekeit, hazájukat, szeretteiket, bármilyen körülmények között, ha kell, életük feláldozásával is megvédik.

Ezzel az ember saját életét hazája, nemzete szolgálatába állítja – tette hozzá.

Benkő Tibor a katonáktól azt kérte: szolgáljanak úgy, hogy a társadalom elismerően szóljon hitvallásukról és áldozatvállalásukról; mutassanak példát hazaszeretetből, hűségből, a haza iránti elkötelezettségből, bátorságból, hősiességből, lojalitásból, szerénységből és alázatból.

Álljanak a magasztos küldetés élére - folytatta -, „emeljük olyan magasra a nemzet lobogóját”, hogy mindenki, aki fontosnak érzi hazája védelmét és biztonságát, a honvédelem ügyét, felsorakozhasson alatta.

Idén a Kossuth Lajos téren 79-en tették le katonai esküjüket. Benkő Tibor hozzájuk szólva kiemelte: olyan időszakban kezdhetik meg szolgálatukat, amelyre méltán lehetnek büszkék.

Megjegyezte azt is, hogy a kormány biztos, kiszámítható, elismert életpályát teremtett számukra.

Hogy mennyire lesznek sikeresek és eredményesek, az csak „önökön múlik”. Ezért folyamatosan tanuljanak, képezzék magukat, akarjanak mindig a legjobbak közé tartozni! Mutassanak példát a katonáiknak és a társadalom minden tagjának – mondta a miniszter.

A honvédtisztjelöltek - folytatva a 2011-ben újraindított ludovikás hagyományt - fogadalmukat kardrántással, „a hazáért mindhalálig!” felkiáltással erősítették meg.

Az avatás végén egy magyar zászlót húzó katonai helikopter, valamint egy-egy - helikopterekből és vadászgépekből álló - kötelék húzott át a Kossuth tér felett.