Minden területen javultak Magyarország oktatási eredményei a PISA-mérésben

 

A magyar tanulók a 2015-ös eredményekhez képest jobban teljesítenek – derül ki a PISA-felmérésből.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

Cikkünk frissült. 

A magyar diákok eredményei mindhárom mérési területen – a szövegértésben, matematikában, természettudományban – javultak. Magyarország eredménye megközelíti a világ legfejlettebb országait tömörítő OECD átlagát. Szintén pozitív, hogy a családi háttér miatti különbségek egyre kisebb szerepet játszanak a magyar tanulók teljesítményében, kevesebb az iskolai hiányzás és a magyar tanulók 68 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elégedett az életével. A nemzetközi PISA-mérésre – melyben ezúttal 79 ország vett részt – 3 évenként kerül sor, a 2018 tavaszán végzett felmérés eredményeit kedden mutatta be az OECD.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár szerint a javuló tendenciák mögött ott vannak a köznevelésben elindított fejlesztések, az állami felelősségvállalás az iskolák fenntartásáért, a pedagógusok, a gyermekes családokat és az iskoláztatást segítő kormányzati intézkedések. Hangsúlyozta, hogy feladat van még bőven, holnaptól a 2021-es mérésre készülnek. A kormány jövőre 645 milliárd forinttal többet fordít oktatásra 2010-hez képest, 355 milliárddal többet pedagógusbérekre, dupláját az ingyenes tankönyvprogramra, háromszorosát az ingyenes gyermekétkeztetésre, és folyamatosak az iskolafejlesztések.

A szociokulturális hátterükhöz képest jobban teljesítenek 

Magyarország eredménye a szövegértésben 487, a matematika és a természettudomány területén 489 pont. Az OECD elemzése kiemeli, hogy a magyar tanulók a szövegértés területén a szociokulturális hátterükhöz képest jobban teljesítenek. A szövegértés területén 470 helyett 476 pontot, a matematikából 477 helyett 481 pontot, a természettudomány területén 477 helyett 481 pontot értek el. Ezzel Magyarország a részt vevő 79 országból a szövegértés területén a 29-38. helyet (2015: 35-47 hely), a matematika területén a 31-37. helyet (2015: 35-39 hely), a természettudomány területén a 29-34. helyet (2015: 34-39 hely) érte el.

Szövegértésben a magyar eredmény Olaszországéval egyező, 8 ponttal elmarad Ausztriától, de 6 ponttal jobb Luxemburgnál. Matematikából a magyar eredmény Spanyolországéval egyezik meg, 3 ponttal jobb az Amerikai Egyesült Államok, de 6 ponttal rosszabb Olaszország eredményénél. A természettudomány területén a magyar eredmény 2 ponttal gyengébb a spanyol eredménynél, ugyanakkor 3 ponttal jobb Oroszországnál és 13 ponttal jobb Olaszországnál. A szomszédos országok közül – társadalmi, anyagi helyzetünknek megfelelően – Ausztria és Szlovénia eredménye jobb a magyarnál, Horvátország szövegértésből, Szlovákia pedig matematikából ért el a magyarnál néhány ponttal jobb eredményt, Szerbia, Románia, Ukrajna minden mutatója érdemben gyengébb a magyarnál.

Csökkent az alulteljesítők aránya

A PISA-mérés ismét rámutatott arra az évtizedes állapotra is, hogy a magyar oktatási rendszerben nagyok az eltérések, a kiváló és a gyengébb teljesítmények egyaránt jelen vannak. Csökkent ugyanakkor 2015-höz képest az alulteljesítők aránya: a szövegértés területén 27,5 százalék helyett 25,3 (OECD átlag: 22,7 százalék), a természettudomány területén 26 helyett 24,1 százalék (OECD átlag: 22 százalék), a matematika terén 28 helyett 25,6 százalék (OECD átlag 24 százalék) teljesített a második képességszint alatt. A mindhárom területen alulteljesítő tanulók aránya 15,5, az OECD átlag 13,3 százalék.

Kiemelten fontos a családi háttér

A mérés a diákok egyéb, az iskolai légkörrel kapcsolatos véleményét is méri. A családi háttérnek Magyarországon valamennyi mérés szerint átlag feletti szerepe van a tanulók teljesítményére, a 2018-as mérés szerint a teljesítménykülönbségek 19,1 százalékát ez magyarázza. Ez egyértelmű javulás a 2015-ös mérés eredményéhez képest, amikor ez a mutató 21,6 százalékos, a 2012-es mérés során 23, 2009-ben pedig 26 százalékos volt. Az OECD átlaga ezen a téren 2015-ben 12,9, 2018-ban pedig 11,9 százalék volt.

A magyar adathoz hasonlót produkál egyébként Franciaország és Németország oktatási rendszere. Abban minden oktatási szakember egyetért, hogy a magyar iskolarendszer hátránykompenzációs képességét erősíteni kell, ezért is került sor 2013-ban az iskolák állami fenntartásba vételére, hogy ne legyen az, hogy a gazdag településeken jobb, a szegény településeken pedig rosszabb iskolák működnek, emellett számos a gyermekes családokat és az iskoláztatást segítő intézkedés segítette a családok szociális biztonságának és ezzel a családi háttér javítását. A 2012-es és 2015-ös PISA-méréskor ennek még alig lehetett hatása, a javuló eredmények ugyanakkor igazolják a kormány ezen intézkedését.

Megtalálják a kiutat a nehéz helyzetekből

A PISA-mérés vizsgálta az iskolai légkört is. Magyarországon a tanulók 23 százaléka a jelezte, hogy az elmúlt hónapban legalább egyszer piszkálták a társai, ami megegyezik az OECD átlaggal. A magyar tanulók 90 százalék a nyilatkozott úgy, hogy általában megtalálja a kiutat a nehéz helyzetekből, míg az OECD-országok átlaga ezen a téren csak 84 százalék. Az OECD országaiban a tanulók 21 százaléka hiányzott legalább egy napot az iskolából a PISA-teszt előtti két hétben, Magyarországon ez az arány csak 12 százalék. A magyar tanulók 73 százaléka nyilatkozott úgy, hogy véleménye szerint a tanára szeret tanítani, az OECD átlaga 74 százalék. A magyar tanulók 68 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elégedett az életével, az OECD-átlag 67 százalék. A nemzetközi mérés adatai azt mutatják, hogy a magyar oktatás teljesítménye ezen a téren is megfelel a világ élvonalába tartozó országok átlagának.