Könnyebben intézhetjük bírósági ügyeinket

 

A Bíróság.hu honlapon Bírósági iránytű néven animációs filmsorozatot indítottak, amelyben a jogi ügyekben érintettek számos fontos információhoz jutnak az ügyintézéshez. A sorozat új részében az ügyfélsegítő és ügyfélközpontok munkájáról volt szó.

Ügyfélsegítő és ügyfélközpontok minden járásbíróságon működnek, a nyitvatartásról az interneten lehet tájékozódni, ahol még időpontot is lehet foglalni.

Az illeték kifizetésére a helyszínen, illetve interneten is van mód a bírósági fizetési portálon keresztül. Az eljárási illeték megfizetésére költségkedvezményt is lehet kérni, a szükséges igazolásokat az ügyfélsegítő és ügyfélközpontban lehet leadni.

Az ügyintézéshez személyazonossági igazolványra és lakcímkártyára van szükség, illetve meghatalmazásra, ha másvalaki helyett járunk el.

Az ügyfeleknek lehetőségük van jogi képviselő segítségét igényelni, az ügyintéző egy nyomtatványon rögzíti ezt az igényt. Jogi segítséget az ügyfélsegítő nem adhat, ezt az ügyfelek a jogi segítségnyújtó szolgálattól kérhetnek.

Az ügyfeleknek lehetőségük van folyamatban lévő ügyekben is információkat kérni, és lehetőség van beadványt benyújtani, az iratokba betekinteni, illetve iratmásolatot kérni.

Az ügyféltérben az ügyfelek tájékozódhatnak az eljárások menetéről, valamint a bíróságok központi internetes címét is felkereshetik.

Az animációs rövidfilmben elhangzott, hogy a bírósági szervezet ügyfélközpont-hálózata folyamatosan bővül. Nagy könnyebbséget jelent a jogi ügyek intézésekor, hogy az ügyfelek bármelyik ügyfélközpontot felkereshetik, és nemcsak arra a bíróságra mehetnek, ahol az őket érintő eljárás zajlik.

További információk a birosag.hu oldalon érhetők  el.