A némettel folytatták az érettségit a diákok

 

A német nyelvi írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák pénteken országszerte.

Az élő idegen nyelvi írásbeli érettségi vizsgák szerkezete minden idegen nyelv esetében azonos.

Középszinten az írásbeli vizsga időtartama 180 perc volt. Az első feladatlap – olvasott szöveg értése – kitöltésére 60, a másodikéra – nyelvhelyesség – 30 perc állt rendelkezésre. 15 perces szünet után a hallott szöveg értésére vonatkozó feladatlap megoldása következett 30 percben, majd 60 perc állt rendelkezésre az íráskészséget vizsgáló feladatsorra.

Az emelt szintű írásbeli vizsga teljes időtartama 240 perc volt. A vizsgán az előzőekben is felsorolt feladatlapok szerepeltek ugyanabban a sorrendben, a feladatok megoldására fordítható időtartam 70, 50, 30 és 90 perc volt.

Az íráskészséget vizsgáló feladatok megoldásához mindkét szinten használhattak nyomtatott szótárt, amelyről a vizsgázónak kellett gondoskodnia, a többi feladatsornál semmilyen segédeszköz nem használhattak.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

A címlapfotó illusztráció.