Áder: Nincs módunk középszerűnek lenni

 

Magyarországnak ragaszkodnia kell ahhoz a nyugati kultúrához, amelyhez Szent István királyunk a sorsunkat kötötte – mondta augusztus 20-i ünnepi beszédében Áder János államfő.

A köztársasági elnök a honvédtisztek avatásán hétfőn Márai Sándor szavaira emlékeztetett: „Magyarország csak a minőség igényével élhet és maradhat fenn az új Európában; nincs módunk középszerűnek lenni”.

A béke megtartásának feltétele a nyugati civilizáció megőrzésében rejlik

Az államfő a honvédekhez szólva azt mondta: hazánk békéje és biztonsága csak Európa békéjében és biztonságában teremthető meg. Hazánk Szent Istvántól „magyar szívet és európai lelkiismeretet kapott”, első királyunk tudta, hogy a béke megtartásának feltétele a nyugati civilizáció megőrzésében rejlik.

Benne összetartozott a hazafiság és az európaiság, magyar öntudata sosem kelt harcra európai szellemével – fogalmazott az államfő, emlékeztetve: az államalapító az istenhite mellett az ahhoz tartozó nyugati keresztény műveltséget is vallotta, ahogy az európai népek egymásra utaltságát, a kölcsönös tisztelet erejét is.

Áder János szerint, akit mindez erősít, annak a hazaszeretetet nem kell megtanítani, az tudja, hogy a hazát nem lehet lecserélni, ahhoz érdemes hűségesnek lenni és ide kell hazatérni.

Áder János köztársasági elnök beszédet mond a honvédtisztek eskütételén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Magyarország megmaradt a történelem viharjaiban

Magyarország a történelem viharjaiban is megmaradt, mert erős volt – mutatott rá a köztársasági elnök –, miközben nálunk nagyobb népeket is kifújtak már kisebb forgószelek a történelemből. Áder János felidézte első királyunk fiához, Imre herceghez írt intelmét: „légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson”.

Szent István hitt abban is, hogy hatalmunkban áll alakítani a történelmet, barátokat gyűjtött, míg más fejedelmek ellenségeket, és a békességet kereste – méltatta az államalapítót a köztárasági elnök.

Örökségéből nemzedékek alkottak tovább egy önálló, szabad, európai országot, amelyet sokan próbáltak elvenni, de megtartotta mindazok hűsége, munkája és ragaszkodása, akik nem hajoltak meg az idők viharaiban – hangsúlyozta Áder János.

Bárhogy is hívták ezt az államot, bárkik is álltak a kormányrúd mellett, s bármerre is próbálták kormányozni, a nemzet sorsát azok formálták, akik hol ösztönösen, hol tudatosan, de becsülettel, tisztességgel és nagyon sok munkával mindvégig a magyarok országát élték tovább, akik a Szent István-i hagyományt folytatták – fűzte hozzá az államfő.

És bár az ország sosem feledi a bűnöket – amelyek közül a köztársasági elnök Radnóti Miklós, Salkaházi Sára és Szerb Antal meggyilkolását, vagy a dunabogdányi svábok kitelepítését, az ÁVO tevékenységét és az ’56-os megtorlást emelte ki –, Magyarország újra és újra igent mondott a félelem nélküli életre, az emberi méltóságra, a szabad vallásgyakorlásra, a munkához való jogra, az igazságosságra – hangsúlyozta.

„Ez a Magyarország a 20. század végén ismét igent mondott egykori önmagára, igent a Szent István-i hazára és Európára” – fűzte hozzá.

Tisztavatás a Kossuth téren (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Ez a föld ezer esztendeje a mi földünk

Az államfő a nemrég elhunyt erdélyi származású költő, Kányádi Sándor életét, hazaszeretetét állította példaként, aki „igazán tudta, milyen érzés egy létében fenyegetett közösség tagjaként magyarnak megmaradni”, és a hazát mindenhol megtalálni a közös anyanyelvet beszélők között.

Áder János szavait azzal zárta: „ez a föld ezer esztendeje a mi földünk, közös hazánk földje, és az is marad, amíg lesznek, akik itt, Európa szívében magyarul értik és érzik, mi mindent is rejt ez a négy egyszerű szócska: A haza minden előtt.”

Egyedülálló a honvédtisztek esküje

Benkő Tibor honvédelmi miniszter a honvédtisztek eskütétele előtt tartott köszöntőjében elmondta: a honvédtisztek esküt tesznek arra, hogy Magyarországot hűen szolgálják, és ha kell, Magyarországot és állampolgárait életük feláldozásával is megvédik.

„Egyedülálló ez az eskü, ahol az ember saját életét ajánlja a haza szolgálatába” – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.

„Szolgáljanak úgy, hogy a társadalom minden polgára elismeréssel szóljon az önök hivatásáról és áldozatvállalásáról. Mutassanak példát hazaszeretetből és hősiességből” – mondta Benkő Tibor, majd úgy folytatta: „Ha kell, hősiességgel végezzék feladataikat, úgy, ahogy azt tették őseink, akik vérrel írták e nemzetnek történelmét. Legyenek erre büszkék.”

A béke rendkívül törékeny

A történelem már számtalanszor bebizonyította, hogy a béke rendkívül törékeny dolog, amit óvni és védeni kell. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, erős honvédségre, új haditechnikai eszközökre, jól kiképzett és felszerelt katonákra, illetve a vezetésükre alkalmas honvédtisztekre és tábornokokra van szükség – jelentette ki a honvédelmi miniszter.

Ezeknek a céloknak a megvalósítását szolgálja a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési terv, amely célul tűzte ki, hogy Magyarország honvédsége, a hon védelem erős lábakon álljon és erős kezekben legyen – mondta. A honvédtisztek Magyarországot, a magyar emberek ügyét, a békét és a biztonságot szolgálják, erre tesznek esküt – ehhez kívánt sok sikert, erőt, egészséget és „katona szerencsét” Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

„Nemzetünk alkalmából Isten éltesse Magyarországot, a magyar embereket és a hont védelmező katonákat” – zárta szavait a miniszter.

Idén a Parlament előtti Kossuth téren összesen 172-en tették le katonai esküjüket. A honvédtisztjelöltek – folytatva a 2011-ben újraindított ludovikás hagyományt – fogadalmukat kardrántással, „a hazáért mindhalálig!” felkiáltással erősítették meg.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt 

Katonai tiszteletadás mellett, Áder János államfő jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-ai állami ünnepen, hétfő reggel az Országház előtti Kossuth Lajos téren. A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a Központi Katonazenekar és a Nemzeti Lovas Díszegység.

A ceremónián Áder János mellett, Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Korom Ferenc, a Honvéd Vezérkar főnöke, a kormány képviselői, továbbá állami és katonai szervezetek, a diplomáciai testület képviselői, valamint több száz érdeklődő vett részt. A lobogó felvonása után a honvédtisztek tették le esküjüket.

Zászlófelvonás (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az ünnepi programokat az esti tűzijáték zárja

Ezt követően vízi és légi parádét tartanak a Parlamentnél a Dunán és a folyó felett. A központi programok között idén is lesz parlamenti nyílt nap, Magyar Ízek Utcája, emellett a budai Várban programokkal, koncertekkel várják az ünneplőket.

Délután a szokásokhoz híven megrendezik a Szent Jobb-körmenetet. Az ünnepi programokat az esti tűzijáték zárja a fővárosban. Országszerte számos településen és a határokon túl is tartanak programokat az állami ünnepen.