Időjárás

Jön a drasztikus fordulat, érkezik a hidegfront és az eső

Kigyúltak a templomi fények, megkondultak a harangok – Krisztus feltámadását ünnepelték országszerte

Magyarországon ünnepi szentmisét, istentiszteletet tartottak húsvétvasárnap. Az egyházi vezetők a hit erejét és a béke fontosságát hangsúlyozták.

A nagyszombati gyász és csend napja után újra kigyúltak a templomi fények, megszólaltak az orgonák és a harangok. Krisztus feltámadását ünneplik itthon is a keresztények. Húsvétvasárnap országszerte ünnepi szentmisét, istentiszteletet tartottak.

Kapcsolódó tartalom

Az Esztergomi Bazilika is megtelt hívekkel. Magyarország legnagyobb templomában az ünnepi szentmisét Erdő Péter celebrálta. Az esztergom–budapesti érsek homíliájában emlékeztetett:

Krisztus nem vétkezett, mégis meghalt. Nem kellett volna meghalnia, mert nem volt adósa a bűnnek, így a halálnak sem.

A bíboros hozzátette: feladatunk és lehetőségünk a Húsvét fényében, hogy a bűnbánatban és a szentgyónásban megtisztuljunk bűneinktől, visszanyerjük a megszentelő kegyelem állapotát, melyet a keresztségben kaptunk.

Kapcsolódó tartalom

„De rendezzük is úgy magunk körül az emberi kapcsolatokat, hogy legfőbb célunk saját magunk és a többi emberek örök üdvössége legyen. Foglalja el családjainkban és nagyobb közösségeinkben az önzés, a sértettség és a háborúskodás helyét az igazságosság, a kiengesztelődés és a béke. Legyünk az Isten iránti szeretet és az emberek iránti áldozatos segítőkészség tanúi!” – hívta fel a figyelmet Erdő Péter.

Krisztus meghalt a mi bűneinkért, feltámadt, él, valóságos személyiség” – erről már Pásztor Dániel református püspök beszélt Sajóvelezden.

Kapcsolódó tartalom

A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi alelnöke hangsúlyozta:

keresztény hitünk olyan mint egy híd a menny és a föld között. Ha annak tartóoszlopai közül bármelyik is hiányzik, a híd használhatatlan és semmit sem ér.

A református lelkész szerint fontos kérdés, hogy elhiszi-e a világ, hogy Krisztus föltámadt?

Jézus föltámadt Jézus él és nekünk is életet szerzett. A mi feltámadásunknak is bizonyos záloga. Hiszed-e? Hitkérdés. De annyi minden hitkérdés annyi minden emberi ésszel rációval fölfoghatatlan és érthetetlen de mégis hittel érthető és megfogható és megragadható. Elhisszük-e az Isten szavát. Ebben a tekintetben is komolyan vesszük-e azt amit az Isten mond” – mondta Pásztor Dániel református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi alelnöke.

Húsvétkor átélhetjük, hogy vérző kezével átölel minket az értünk meghalt és feltámadt Jézus – erről Fabiny Tamás beszélt a budavári evangélikus templomban.

Kapcsolódó tartalom

A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke hangsúlyozta: ahogy a tanítvány az apostol, Tamás, mi is megkapjuk Jézustól a bátorítást, hogy odalépjünk hozzá és megérintsük a sebeit.

Jézus engedi hogy megérintsük, megsimogassuk őt, sőt ő maga megérint megsimogat minket. ez a legnagyobb csoda szeretett testvéreim. Ha húsvétkor átéljük, hogy átölel minket vérző kezével, töviskoronás fejével átölel minket az értünk meghalt és feltámadott Jézus”.

Húsvétkor a keresztény világ azt ünnepli, hogy Jézus mártírhalálával magára vállalta az emberiség bűneit, ezzel megváltotta és üdvösségre, örök életre vezette őket.

Kiemelt kép: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek húsvétvasárnapi ünnepi szentmise után megáldja a híveket az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyházban 2024. március 31-én. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

Ajánljuk még