logo

Műsorújság

×
Kövessen minket Facebook-on is!

Már követem az oldalt!

Beiktatták tisztségébe Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református püspököt

A szilágysági Krasznán – korábbi szolgálati helyén – pénteken beiktatták tisztségébe Bogdán Szabolcs Jánost, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) új püspökét.

Beiktatóbeszédében Balog Zoltán püspök, a Generális Konvent elnöke „multifokális szemüveget” kívánt a püspöki szolgálathoz Bogdán Szabolcs Jánosnak, hogy mindig lássa Isten igéjét is, és a híveket is. Azt is javasolta neki, hogy ne csak nézzen, hanem lásson is.

„Amikor a háborút látod, akkor lásd Isten igazságos békéjét, amikor a politikai viszálykodást látod, akkor lásd az ige világosságát, amikor egyházunk állapotát látod, akkor lásd egyszerre Krisztus igazságát és szeretetét” — javasolta Balog Zoltán. Úgy vélte, az a keresztény művészet, hogy a szeretetben lássuk az igazságot. Hozzátette:

aki csak az igazságot nézi, abból hatalmi törekvések lesznek, aki pedig azt mondja, hogy elég a szeretet, és az igazság nem fontos, az a gyengeségéről tesz bizonyságot.

Bogdán Szabolcs János a leköszönő püspök, Csűry István után mondta el a püspöki esküt. Ezt követően a jelen levő református püspökök és az egyházkerület esperesei egyenként áldották meg szolgálatát. A krasznai református templomban tartott ünnepi istentiszteleten tartotta alakulóülését az egyházkerület új közgyűlése is. Ez alkalomból tették le az esküt az egyházkerület újonnan választott tisztségviselői.

Bogdán Szabolcs János királyhágómelléki református püspök székfoglaló beszédet mond a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közgyűlésén a szilágysági Kraszna református templomában (Fotó: MTI/Kiss Gábor)

A beiktatott új püspök székfoglaló beszédében Pál apostoltól vett idézettel jelentette ki: ma sem kell szégyellni, és nem kell a templomokba zárni az evangéliumot. „Hirdessük ott, ahol az életünk zajlik, legyünk evangéliumi emberek!” — jelentette ki. Úgy vélte, az evangéliumért késznek kell lenni mindent, még az életet is feladni. Arra is kitért, hogy a szóban közölt evangélium akkor hiteles, ha ott van fedezetként mögötte mindenkinek az élete.

A magyar kormány üzenetét hozó Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár felidézte: 1989-ben az egyházkerület neve összeforrt a bátorsággal, a szabadság iránti olthatatlan vággyal, Tőkés László nevével. Emlékeztetett arra, hogy Románia szabadságharca a magyar református lelkész templomából kapott szikrát, aki mellett hétről hétre magyarok, románok, svábok, zsidók álltak testőrséget.

„A Kárpát-medence népei egymásra vannak ítélve. Sorsközösség a miénk, de az 1989-es karácsony arra figyelmeztet minket, hogy a sorsközösség csak akkor válhat üdvtörténetté, ha maghalljuk és megértjük Isten szavát” — jelentette ki. Úgy vélte: Közép-Európa népeinek úgy kell egymás mellett állniuk, ahogy annak idején a temesváriak álltak a belvárosi református templomnál.

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes köszöntésében azt hangoztatta, hogy Bogdán Szabolcs János olyan korban kezdi püspöki szolgálatát, amikor a világban azt hirdetik, hogy szabadulni kell minden kötöttségtől, még a hit béklyójától is. Úgy vélte:

olyan ez, mintha arra biztatnák a fát, hogy szabaduljon meg a gyökerétől, akkor lesz jó termése.

Kelemen Hunor szerint ezen szemlélet ellen az egyháznak és a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ) együtt kell harcolnia, hiszen közös céljuk, hogy megőrizzék a közösséget a szülőföldjén. A politikus támogatásáról biztosította a beiktatott új püspököt. Az ünnepi istentiszteleten a testvéregyházak püspökei és a román kormány Vallásügyi Államtitkárságának a képviselője is köszöntötte az új püspököt.

Ajánljuk még