logo

Műsorújság

×
Kövessen minket Facebook-on is!

Már követem az oldalt!

Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet – így néz ki a mai naptól a tankolás

Mától a magyar rendszámmal rendelkező autók tulajdonosai fizetéskor, a pénztárnál a hatóságilag rögzített, alacsonyabb áron tankolhatnak, míg a külföldi autók tulajdonosai a piaci árat kötelesek megfizetni. A benzinkutak mellett elhelyezkedő totemoszlopokon a hatósági ár, míg a kútfejeknél a piaci ár jelenik meg a fogyasztók számára, de ez ne tévessze meg a magyar rendszámmal tankolókat, ők az alacsonyabb árat fizetik majd – számoltak be róla az M1 Híradójában.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője egy csütörtök esti háttérbeszélgetésen beszélt a kormány friss döntéseiről, többek között a benzinárstopot érintő változtatásokról. Jelezte: azért van szükség arra, hogy hirtelen szorítsák ki a külföldi rendszámú autósokat, vagyis a mai bejelentés holnap már életbe lépjen, mert ha több napjuk lenne a hatályba lépés előtt, akkor felhalmozás indulna be a külföldi rendszámú autósok részéről. Ezt a kormány el akarja kerülni – írták a portfolio.hu cikkében.

Rogán Antal az eseményen részletezte:

a totemoszlopoknál, az útról látható oszlopokon csak a hatósági árat lehet feltüntetni. Viszont aki belül odaáll az oszlophoz tankolni a kútnál, már a magas ár lesz kint.

Hirdetményben kell tájékoztatni a fogyasztót arról, hogy a magyar rendszámmal rendelkező autósoknak a kedvezményes árat kell felszámítani – mondta.

A tankolás közben más árat fog látni, de a fizetésnél a 480 forintos árra fogják visszaállítani – magyarázta a tárcavezető. A magyar rendszámú autós rendszámát tudja ellenőrizni a benzinkutas, amennyiben viszont nem, és szükséges, akkor a forgalmi engedély felmutatásával tudja igazolni, hogy az autó magyar bejegyzésű vagy sem.

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón bejelentette, hogy péntektől  a magyar rendszámú autók tankolhatnak olcsóbban a benzinkutakon. Ám a főszabálytól eltérően hatósági áras üzemanyaggal tölthető a külföldi rendszámú gépjármű, ha a külföldi rendszámú gépjármű államjelzése szerinti országban az üzemanyag hatósági áras termék, és a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapítja, hogy ezen országban a magyar rendszámú gépjármű – a hatósági ár mértékét ide nem értve – legfeljebb a magyar szabályozás szerinti korlátozásokkal, hatósági áras üzemanyaggal tölthető.

A péntektől életbe lépett tankolásra vonatkozó szabályozásra azért is volt szükség, mert visszaélésekre adott lehetőséget az üzemanyagárstop. Ráadásul környezetvédelmi szempontból is káros, hogy más országokból jártak át ide tankolni

– mondta Gulyás Gergely.

Továbbá kiderültek az extraprofit-különadó részletei is: az adónem két évig lesz érvényben, és összesen nyolc szektorra vonatkozik. A kormány mindezek alapján évi több mint 800 milliárd forint bevétellel számol, ami a rezsivédelmi és a honvédelmi alapba kerül. A miniszter kiemelte: a kormány legfontosabb feladata most az ország biztonságának és gazdaságának védelme.

Kapcsolódó tartalom

Csütörtök éjjel megjelent a rendelet a Magyar Közlönyben, ami leírja, hogy pontosan milyen szabályokat kell betartani a benzinkutaknál alkalmazott hatósági árak esetében. A Magyar Közlöny 2022. évi 88. számának 41. oldalán található rész szerint:

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (1) és (2) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Az üzemanyag nem hatósági áras termék, ha azt külföldi rendszámú jármű töltésének céljából értékesítik. (1b) Az (1a) bekezdéstől eltérően hatósági áras üzemanyaggal tölthető a külföldi rendszámú gépjármű, ha a külföldi rendszámú gépjármű államjelzése szerinti országban az üzemanyag hatósági áras termék, és a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapítja, hogy ezen országban a magyar rendszámú gépjármű – a hatósági ár mértékét ide nem értve – legfeljebb a magyar szabályozás szerinti korlátozásokkal, hatósági áras üzemanyaggal tölthető.”

2. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Kizárólag az (1) bekezdés szerinti kútfejen szolgálható ki üzemanyag az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott gépjármű részére.

3. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki: „1/A. § (1) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője az 1. § (1a) és (1b) bekezdésben meghatározott szabály érvényesítése érdekében, amennyiben a gépjármű honossága kétséget kizáróan nem állapítható meg, felhívja a vásárlót a gépjármű honosságának okirattal történő hitelt érdemlő igazolására. (2) Ha a gépjármű honossága okirattal hitelt érdemlően nem igazolható, az üzemanyag csak nem hatósági áron értékesíthető.”

4. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 1/B. §-sal egészül ki: „1/B. § (1) Az üzemanyag hatósági áras egységárát az üzemanyagtöltő állomás területén vagy más arra alkalmas helyen (oszlopon vagy táblán) fel kell tüntetni, olyan magasságban és méretben, hogy az a közlekedési útvonalról jól olvasható legyen. (2) Az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője gondoskodik arról, hogy a kútoszlop környezetében, az üzemanyagtöltő állomást kiszolgáló kereskedelmi egység bejáratánál, valamint a pénztárnál a vásárló magyar és angol nyelven jól látható módon tájékoztatást kapjon arról, hogy a) a magyar és az 1. § (1b) bekezdés szerinti rendszámú gépjárművet töltő az (1) bekezdés szerinti terméket az ott használt megnevezéssel hatósági áron vásárolhat; b) a nem magyar és nem az 1. § (1b) bekezdés szerinti rendszámú gépjárművet töltő az (1) bekezdés szerinti terméket az ott használt megnevezéssel nem hatósági (piaci) áron vásárolhat, amely megegyezik a kútoszlop kijelzőjén alkalmazott árral. (3) A kútoszlop kijelzőjén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője a nem hatósági árat alkalmazza.”

5. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki: „2/A. § Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy az 1. § (1b) bekezdés szerinti országok listáját
rendeletben állapítsa meg.”

6. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki: „3/A. § (1) E rendeletnek a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 186/2022. (V. 26.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1a) és (1b) bekezdését nem kell alkalmazni, ha az üzemanyag értékesítője a nem hatósági áron való értékesítést technikai okból kifolyólag nem tudja biztosítani. (2) Az (1) bekezdés szerinti technikai akadály elhárultáig az 1/B. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni.”

7. § A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében az „a 7,5 tonnát” szövegrész helyébe „a magyar okmányokkal rendelkező, 7,5 tonnát” szöveg lép.

8. § (1) Hatályát veszti a 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja. (2) Hatályát veszti a 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet 3/A. §-a.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 8. § (2) bekezdése az e rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Ajánljuk még