Klímavészhelyzet megállapításáról döntött a Fővárosi Közgyűlés

 

A Fővárosi Közgyűlés keddi alakuló ülésén a főpolgármester, Karácsony Gergely javaslatára megállapította, hogy klímavészhelyzet áll fenn, és határozatban mondta ki, hogy szükségesnek látja az Egészséges Budapest Program továbbfejlesztését.

Karácsony Gergely főpolgármester az új összetételű Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén a Városháza dísztermében 2019. november 5-én.
MTI/Balogh Zoltán

A főpolgármester elfogadott javaslatában az áll: „az éghajlat változása, a globális felmelegedés már jelenleg is komoly hatást gyakorol a mindennapi életünkre. Abban az esetben azonban, ha nem teszünk záros határidőn belül érdemi lépéseket a felmelegedés mértékének csökkentésére és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra, a jövő generációival szembeni kötelezettségeinket ássuk alá” – fogalmazott Karácsony Gergely kiemelve: „erkölcsi felelősségünk, hogy a gyermekeinkre és unokáinkra lehetőség szerint jobb, de semmiképp nem rosszabb állapotban hagyjuk a világot, mint ahogyan azt a szüléinktől és nagyszüleinktől megkaptuk mi magunk”.

A Fővárosi Közgyűlés keddi határozatában elkötelezte magát, hogy a döntések meghozatala során elsőbbséget élveznek az éghajlatváltozás elleni fellépés szempontjai.

Átvilágítás a zöldenergiára való áttérés előtt

A testület felkérte a főpolgármestert, hogy végeztesse el a fővárosi önkormányzat, annak intézményei és a legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok átvilágítását abból a szempontból, hogy azok működése pontosan miként hat az éghajlatváltozásra, ugyanis – mint a javaslatban olvasható – ennek ismeretében tud döntést hozni a közgyűlés arról, hogy milyen határidővel tűzhető ki a karbonsemlegesség, illetve a zöldenergiára való teljes átállás elérésére.

Arra is felkérték Karácsony Gergelyt, hogy vizsgáltassa felül a rendkívüli időjárási helyzetekre irányadó intézkedési terveket, valamint terjessze a közgyűlés elé a főváros klímaadaptációs és mitigációs intézkedési tervét, amely keretet ad annak, hogy a fővárosi önkormányzat átfogóan, a polgárokkal, az állami szervekkel, valamint a civil szervezetekkel és a gazdasági szereplőkkel együtt léphessen fel a klímavészhelyzettel szemben.

Tovább kell fejleszteni az Egészséges Budapest Programot

A Fővárosi Közgyűlés ugyancsak a főpolgármester kezdeményezésére határozatban mondta ki, hogy szükségesnek látja a kormány, a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok együttműködésében az Egészséges Budapest Program továbbfejlesztését.

A testület felhívta a főpolgármestert arra, hogy folytasson egyeztetéseket a kerületi önkormányzatokkal, valamint az érintett szakmai és betegjogi szervezetekkel az egészségügyi alapellátás helyzetéről, valamint terjesszen a Fővárosi Közgyűlés elé olyan intézkedési tervet, amely – a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok együttműködésében – a fővárosi egészségügyi alapellátás egységes keretrendszerének kialakítására irányul a fővárosi polgárok azonosan magas színvonalú egészségügyi alapellátásának biztosítása érdekében.
A közgyűlés elfogadta Karácsony Gergely azon előterjesztését is, amelyben a reklámozási célú felületek hasznosításáról szóló koncepció kidolgozását javasolja.

A főpolgármester javaslatában azt írta, a fővárosi önkormányzat, annak intézményei és gazdasági társaságai számos olyan felülettel rendelkeznek, amelyek reklámozási célra felhasználhatóak. Ezek egységes koncepció szerinti hasznosítása a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodást és a közjó érvényesítését is szolgálja.

A javaslat elfogadásával a közgyűlés felkérte a főpolgármestert, hogy méresse fel a rendelkezésére álló, reklámozási célú felületeket, majd terjesszen be egységes koncepciót ezek hasznosítására.

A testület döntött arról is, hogy az egységes koncepció elfogadásig a fővárosi önkormányzat, annak intézményei és gazdasági társaságai ne kössenek a reklámfelületeik hasznosítására irányuló szerződést egy évnél hosszabb időre.

A Fővárosi Közgyűlés döntött arról is, hogy megindítja a Duna-parti építési szabályzatnak a III. kerület Duna-parti területére vonatkozó üteme második szakaszának tervezését, és ehhez kapcsolódóan a Római-parton, a Nánási út, a Királyok útja, a Pünkösdfürdő utca és a Duna által határolt területre változtatási tilalmat rendel el.

Duplájára emelték Tarlós végkielégítését

A képviselők Karácsony Gergely javaslatára duplájára emelték Tarlós István előző főpolgármester végkielégítését. A főpolgármester – mint az elfogadott előterjesztésben olvasható – arra tekintettel kezdeményezte a végkielégítés megemelését, hogy Tarlós István kilenc évig töltötte be a főpolgármesteri tisztséget.

A döntés alapján Tarlós István a törvényi lehetőség szerint a részére a törvény alapján járó három havi illetménynek megfelelő összegű végkielégítésen felül további 3 millió 889 ezer forintban részesül.

Soproni Tamás VI. kerületi polgármester a Momentum nevében kifogásolta, hogy felemeljék Tarlós István végkielégítését, Baranyi Krisztina, a IX. kerület független polgármestere pedig arról beszélt, hogy szerinte nem lenne szükség a végkielégítés emelésére, elegendő lenne a már korábban a főpolgármester által javasolt díszpolgári cím.