Hogyan érvényesül a szavazategyenlőség?

 

A tízezer vagy ennél kevesebb lakosú településeken egyéni listán választják meg a képviselő-testület tagjait, a választóknak annyi szavazatuk van, ahány tagú lesz a testület, szavazategyenlőség esetén sorsolással döntenek a mandátumról. A tízezernél több lakosú településen, illetve a fővárosi kerületekben a képviselők vegyes választási rendszerben (egyéni választókerületben és kompenzációs listán) szerezhetnek mandátumot az önkormányzati választáson.

Kövesse velünk percről percre az önkormányzati választás történéseit! Folyamatosan frissülő cikkünkért ide kattintson.

A tízezer vagy ennél kevesebb lakosú település az önkormányzati választáson egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma száz lakosig kettő, ezer lakosig négy, ötezer lakosig hat, tízezer lakosig pedig nyolc.

Az egyéni listás szavazólapon valamennyi jelölt szerepel (a választási bizottság által kisorsolt sorrendben), aki összegyűjtötte a meghatározott számú érvényes ajánlást.

A szavazólapon a választópolgár akár egy, akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum a településen kiosztható. A választóknak tehát több, egymással egyenrangú szavazatuk van.

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással döntik el, hogy ki szerez mandátumot az egyenlő számú szavazatot elérő jelöltek közül.

Előfordulhat, hogy az egyéni listás jelölt polgármesterként is indult a településen, és ha az egyéni lista jelöltjét megválasztották polgármesternek, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elérő jelölt lép.

Mandátumhoz jutás a tízezernél több lakosú településeken

Az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma a települések lakosságszámához igazodik, 25 ezer lakosig nyolc egyéni választókerületi és három kompenzációs listás mandátum, 50 ezer lakosig tíz egyéni és négy kompenzációs, 75 ezer lakosig tizenkét egyéni és öt kompenzációs, 100 ezer lakosig tizennégy egyéni és hat kompenzációs listás mandátum szerezhető.

Minden további 10 ezer lakos után eggyel nő az egyéni választókerületben és minden további 25 ezer lakos után eggyel nő a kompenzációs listán választott képviselők száma.

A választópolgárok csak az egyéni választókerületi képviselők közül választhatnak, minden választó csak egy jelöltre szavazhat érvényesen. Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

A kompenzációs listára azonban nem szavaznak a választópolgárok, azokat a mandátumokat az egyéni választókerületekben mandátumot nem eredményező, úgynevezett töredékszavazatok arányában osztják ki a jelölőszervezetek között.

Minimum öt százalékot kell elérni 

Nem kaphat mandátumot annak a jelölőszervezetnek a listája, amelynek jelöltjei a települési szinten összesített kompenzációs szavazatok öt százalékát nem érték el (két jelölőszervezet közös kompenzációs listája esetében ez a küszöb tíz, három jelölőszervezet esetében tizenöt százalék).

A kompenzációs listás mandátumok kiosztásához össze kell állítani egy táblázatot, amelyben minden mandátumszerzésre jogosult lista neve alatt egy számoszlopot kell képezni, a számoszlop első száma az adott lista töredékszavazatainak száma, majd a következő számok a lista töredékszavazatainak száma elosztva hárommal, öttel, héttel, rendre az új osztó az előző osztó kettővel megnövelve.

Ezután meg kell keresni a táblázatban előforduló legnagyobb számot, és amelyik lista számoszlopában az megtalálható, az a lista kap egy mandátumot, majd meg kell keresni a következő legnagyobb számot, és amelyik lista oszlopában található, az a lista kap egy mandátumot. Ezt az eljárást kell folytatni mindaddig, amíg az összes mandátumot ki nem osztották.

Ha a táblázatban előforduló legnagyobb szám keresésekor egyenlő legnagyobb számok vannak, akkor az a lista kap mandátumot, amelyik addig még nem szerzett mandátumot, vagy amelyik kevesebb mandátumot kapott, végezetül, amelyik a listasorsolásnál kisebb sorszámot kapott.

A kompenzációs listáról a jelöltek a bejelentés sorrendjében kapnak mandátumot.

Mandátumhoz jutás a megyei közgyűlésekben

A megyei közgyűlésekbe az önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei listákról választják meg október 13-án. Minden megye egy választókerületet alkot, amelynek nem része a megyei jogú város, valamint a főváros, ahol külön választást tartanak.

A megyei választókerületben listát az a jelölőszervezet állíthatott, amely a választókerület választópolgárai 0,5 százalékának az ajánlását összegyűjtötte. Azok a jelölőszervezetek, amelyek a megyei választókerületben lévő települések választópolgárai egy százalékának, de legalább 2000 választópolgárnak a közös ajánlását összegyűjtötték, közös megyei listát állíthattak.

A választáson 104 megyei listát vettek nyilvántartásba a területi választási bizottságok, a listákon 1854 jelölttel. Öt évvel ezelőtt 107 lista volt 2084 jelölttel.

A megyei listákra külön szavazólapon lehet majd szavazni úgy, hogy a választópolgár a szavazólapon szereplő listák közül egyet választhat. A megyei listákon a lista neve alatt fel lesz sorolva a listán szereplő első öt jelölt neve is.

A megyei listák a leadott szavazatok arányában kapnak mandátumot, de nem szerezhet mandátumot annak a jelölőszervezetnek a listája, amelyik nem szerezte meg a megyei listákra leadott érvényes szavazatok öt (több jelölőszervezet esetén tíz) százalékát.

A mandátumok elosztásához össze kell állítani egy táblázatot, amelyben minden lista neve alatt képeznek egy számoszlopot: a számoszlop első száma az adott lista szavazatainak száma, a következő az adott lista szavazatainak száma elosztva kettővel, hárommal, néggyel, öttel, rendre az egymást követő egész számokkal.

A mandátumok kiosztásához meg kell keresni a táblázatban előforduló legnagyobb számot, és amelyik lista számoszlopában találják meg, az a lista kap egy mandátumot, ezt követően meg kell keresni a következő legnagyobb számot, és amelyik lista oszlopában találják, az a lista kap egy mandátumot. Ezt az eljárást kell folytatni mindaddig, amíg az összes mandátumot ki nem osztották.