Bepanaszolták Hadházyt az állatorvosi kamaránál

 

Panaszt nyújtott be két állatorvos Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, eredeti szakmája szerint állatorvos ellen az MTVA Kunigunda utcai székházában tanúsított magatartása miatt a Magyar Állatorvosi Kamara etikai bizottságához. Az etikai eljárást kezdeményező dokumentumot egyik aláírója, Szinesi András állatorvos juttatta el pénteken az MTI-hez.

A december 19-i keltezésű panasz szerint Hadházy Ákos december 16-17-én „az MTVA székházában önmagából teljesen kifordulva, minősíthetetlen, már deviánsba hajló módon viselkedett”.

A két aláíró szerint „a kolléga magatartása súlyosan szembemegy a Magyar Állatorvosi Kamara Etikai Szabályzatában foglalt idevonatkozó szabályokkal”.

A panasz hivatkozik egyebek között a szabályzat azon pontjára, mely szerint az állatorvosnak „az állatorvosi tevékenység során józan, szakszerű és társadalmilag elvárható magatartást (alkalomhoz illő, kulturált megjelenéssel) kell tanúsítania”.

A két aláíró szerint Hadházy Ákos magatartása összeegyeztethetetlen a kamarai szabályok mellett állatorvosi esküjének azon részével is, mely kimondja: „arra törekszem, hogy az állatorvos-tudomány, valamint alma materünk jó hírnevét öregbítsem, megbecsülését előmozdítsam. Isten engem úgy segéljen!”

A kamara etikai bizottságához intézett panaszt jegyző Szinesi András és Herényi Bulcsu állatorvosok szerint „megállapítható, hogy dr. Hadházy Ákos az etikai vétség tényállását kimerítette”.