Törvényi kötelezettségén túl is biztosít médiafelületet a pártoknak a közmédia

 

Törvényi kötelezettségén túl további médiafelületet is biztosít a jelölőszervezeteknek a közmédia – közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) sajtóirodája. Ennek oka az, hogy rekordszámú szervezet állított országos listát, köztük számos olyan, amelynek eddig nem volt lehetősége a bemutatkozásra.

A közmédia, hasonlóan a 2014-es évhez, idén január 4-én is létrehozta a Közmédia Választási Irodát (KVI), amelynek elnöke Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

Az iroda feladata elsősorban annak felügyelete, hogy a közmédia médiatartalom-szolgáltatásai a kampány és a választások ideje alatt is megfeleljenek a Közszolgálati Kódex előírásainak és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

Felügyelik a politikai reklámok jogszerű megvalósulását is

A közmédia rendszerének átalakítására, valamint a választási eljárási törvényre, különösen pedig ennek a kampányra vonatkozó szabályaira tekintettel a KVI a 2018. évi országgyűlési képviselők választása kapcsán a teljes közmédia rendszer szervezetében látja el feladatát, amennyiben a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Duna Médiaszolgáltató) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) 2018. január 4. napján kelt megállapodásukban rendelkeztek erről.

A KVI felügyeli a politikai reklámok jogszerű és a választási esélyegyenlőséget biztosító közzétételének megvalósulását a Duna Médiaszolgáltató lineáris médiaszolgáltatásaiban. Felügyeli továbbá a választással összefüggő egyéb médiatartalmak (hírműsorszámok, politikai tájékoztató műsorszámok) vonatkozásában az országos listát állító jelölő szervezetek kiegyensúlyozott szereplési arány szerinti megjelenítését, a közszolgálati médiaszolgáltatások műsoridejének ennek megfelelően történő elosztását.

A Duna Médiaszolgáltató – a Duna Televízió és a Kossuth Rádió – naponta három alkalommal, a 6–8, 12–14 és 18–20 óra között kezdődő idősávokban, megszakítás nélkül köteles biztosítani a politikai reklámok közzétételét oly módon, hogy a pártlistát állító jelölőszervezetek, illetve a nemzetiségi listát állító jelölőszervezetek politikai reklámjait egymást követően („blokkosítva”) kell közzétenni. A politikai reklámok megjelenési sorrendjét az esélyegyenlőség biztosítása érdekében naponta változtatni kell. A Duna Médiaszolgáltató a jelölőszervezet által megjelölt napon és idősávban köteles a politikai reklámot közzétenni. A jelölőszervezet politikai reklám közzétételét egy idősávban naponta csak egyszer, legfeljebb egyperces időtartamban kérheti, egy adott napon azonban egy, kettő, de akár mindhárom idősávban is. Minderre tekintettel egy reklámspot maximális időtartama legfeljebb egy perc lehet.

A közmédia a törvényi kötelezettségen túl további médiafelületet is biztosít a jelölőszervezeteknek. A közmédia vezetőinek döntése alapján március 12. és 28. között öt-öt percben mind a 40 pártnak és mind a 13 kisebbségi listát állító önkormányzatnak lehetősége lesz a bemutatkozásra a közmédia élő műsoraiban: az M1 Ma este és a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában sugárzott beszélgetésekben.

A bemutatkozás sorrendjét a KVI közjegyző jelenlétében történő sorsolással állapította meg.