×
Kövessen minket Facebook-on is!

Már követem az oldalt!
×

Politicieni maghiari despre drepturile minorităţilor naţionale în cadrul Consiliului Europei

 

Strasbourg, miercuri, 20 octombrie 2021 (MTI) - Politicienii maghiari s-au pronunţat în favoarea protecţiei minorităţilor naţionale în cadrul unei conferinţe la nivel înalt organizate de preşedinţia ungară a Comitetului de Miniştri din Consiliul Europei, cu sediul la Strasbourg.

Într-o declaraţie dată mass-mediei publice maghiare, Katalin
Szili, însărcinatul premierului ungar a atras atenţia asupra
faptului că protecţia minorităţilor naţionale este una dintre cele
mai importante priorităţi ale preşedinţiei ungare de şase luni a
comitetului format din 47 de membri. Cu privire la acest aspect,
Ungaria consideră că este necesară introducerea unor noi măsuri şi
de perfecţionarea reglementărilor europene şi globale, astfel încât
acestea să consolideze dreptul minorităţilor naţionale la propria
identitate. Katalin Szili a subliniat că actualul set de
instrumente juridice nu este suficient pentru a garanta drepturile;
în statele membre ar trebui să devină obligatoriu ca minorităţile
naţionale să fie acceptate ca factori constitutivi ai statului, iar
în vederea prevenirii asimilării este nevoie şi de garantarea
drepturilor colective ale acestora.

Însărcinatul ministerial Ferenc Kalmár a relatat că preşedinţia
ungară a formulat cinci principii de bază pe care poate fi
construită o politică europeană de protecţie a minorităţilor.

“Protecţia minorităţilor naţionale nu reprezintă o afacere
internă, ci o problemă europeană la baza căreia se află identitatea
naţională. Aici este inclus dreptul de a folosi limba maternă şi
dreptul la învăţământ în limba maternă. În acelaşi timp,
identitatea – individuală şi colectivă – face parte din demnitatea
umană, astfel că ambele trebuie protejate prin legi. Minorităţile
naţionale trebuie să reprezinte factori constitutivi ai statului,
totodată identităţile lor naţionale nu este determinată de
cetăţenia lor”, a explicat Ferenc Kalmár.

“Minorităţile naţionale care au trăit de sute de ani pe
teritoriul unei anumite ţări au creat acolo o cultură – în multe
cazuri, chiar o cultură de un nivel mai înalt decât cea a
majorităţii – ceea ce înseamnă că au adus plus-valoare statului de
care aparţine regiunea în care trăiesc în prezent”, a adăugat
oficialul ungar.

Potrivit lui Zsolt Németh, preşedintele Comisiei de Politică
Externă a Parlamentului de la Budapesta, actualul sistem de
instrumente al Consiliului Europei, carta europeană a limbilor şi
convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor, asigură acţiuni
eficiente pentru protecţia minorităţilor naţionale, astfel încât şi
UE ar trebui, treptat, să adere la acest sistem de convenţii,
astfel încât să construiască în baza lor un sistem propriu de
protecţie a minorităţilor. A sugerat, de asemenea, ca pentru a
obţine o imagine reală a situaţiei acestora, cei din Consiliul
Europei să realizeze un sondaj de satisfacţie a minorităţilor
naţionale din statele membre.

Politicianul Fidesz Kinga Gál, co-preşedinte al grupului de
lucru pentru minorităţi din Parlamentul European, a relatat că “în
ceea ce priveşte problema minorităţilor naţionale autohtone,
comportamentul Comisiei Europene a fost, întotdeauna, unul foarte
reticent şi chiar negativ”. “Aplică un standard dublu şi face
referire, în mod cinic, la lipsa de competenţă, la principiul
subsidiarităţii, dar în acelaşi timp, subminează în mod continuu
suveranitatea statelor membre şi se străduieşte să intervină
competenţe esenţiale ale acestora, dacă interesul politic o impune
“, a subliniat Kinga Gál.

La conferinţa care a încheiat preşedinţia ungară a fost semnată
şi o declaraţie cu privire la promovarea situaţiei şi drepturilor
minorităţilor naţionale. Declaraţia subliniază responsabilitatea
specifică a Consiliului Europei de a asigura punerea în aplicare a
convenţiilor sale printr-un sistem cuprinzător de monitorizare, de
a elabora noi standarde obligatorii din punct de vedere juridic ca
răspuns la noile provocări, respectiv de a oferi, prin programele
sale de cooperare, consultanţă de specialitate şi asistenţă tehnică
statelor sale membre.

De asemenea, a fost subliniată propunerea care apare în
Recomandarea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind
conservarea minorităţilor naţionale, aceea de a înfiinţa o
platformă publică online pentru colectarea mai multor date şi
pentru identificarea timpurie a îngrijorărilor privind încălcări
ale drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.