×
Kövessen minket Facebook-on is!

Már követem az oldalt!

Coronavirus - Guvernul ungar restabileşte controlul frontierei pe toată lungimea graniţelor interne, începând cu 1 septembrie

 

Budapesta, luni, 31 august 2020 (MTI) - Guvernul ungar restabileşte provizoriu controlul frontierei pe toată lungimea graniţelor interne, începând cu 1 septembrie, conform hotărârii guvernamentale publicate duminică în Monitorul Oficial al Ungariei.

Cetăţenii ungari care sosesc din străinătate, respectiv membrii
familiilor acestora care nu dispun de cetăţenie ungară, pot fi
supuşi unui examen medical la intrarea pe punctele de trecere a
frontierei.

În cazul în care examenul constată posibilitatea contagierii,
persoanele vor fi puse în carantină instituţională sau, dacă nu
există un risc epidemiologic, în izolare la domiciliu. Dacă
examinarea nu constată suspiciunea contagierii, persoanele intrate
vor fi puse în carantină desemnată de autoritatea epidemiologică
sau în izolare la domiciliu timp de 14 zile. Ele pot fi scutite de
această procedură în cazul în care prezintă două teste de biologie
moleculară (teste PCR) efectuate la o distanţă de cel puţin 48 de
ore.

În cazul suspiciunii contagierii pe baza cercetării
contactelor, prima examinare trebuie începută în a patra zi după
data contactului persoanei în cauză cu persoana contagiată.

Potrivit hotărârii guvernului, la trecerea frontierei cu
paşaport personal sau alt document de circulaţie, în scopuri
neoficiale, o apreciere identică cu cetăţenii ungari li se rezervă
persoanelor – şi membrilor familiilor acestora – care dispun de un
permis de şedere permanentă în Ungaria sau de un permis de şedere
pentru o perioadă de peste 90 de zile eliberat de serviciul pentru
străini, precum şi sportivii, specialiştii şi delegaţii
organizaţiilor sportive din Ungaria, care se reîntorc în ţară după
o participare la o competiţie internaţională desfăşurată în
străinătate.

Hotărârea nu este valabilă pentru trecerea frontierei în cadrul
transportului de mărfuri sau cu paşaport oficial, respectiv pentru
persoanele care pot justifica în mod temeinic faptul că au trecut
prin contagierea cu coronavirus în decursul ultimelor 6 luni.

Hotărârea interzice intrarea în Ungaria a cetăţenilor străini
în regim de circulaţie transfrontalieră a persoanelor. Scutirea de
această dispoziţie poate fi dată numai de poliţia ungară, în
următoarele cazuri: participare la o procedură judiciară sau altă
procedură oficială în Ungaria, activitate cu scopuri de afaceri sau
alte activităţi profesionale justificate prin scrisoare de
invitaţie, tratament medical justificat prin bilet de internare,
îndeplinirea unor obligaţii legate de studii sau examene,
deplasarea la punctul de pornire al unui transport sau întoarcerea
de la punctul de pornire în cadrul traficului persoanelor,
participare la evenimente familiale – căsătorie, botez,
înmormântare – întreţinerea sau îngrijirea rudelor, participare la
manifestări internaţionale sportive, culturale sau bisericeşti de o
importanţă deosebită, precum şi pentru alte motive care pot fi
apreciate ca atare.

Cererea de scutire se va depune pe cale electronică în limba
maghiară sau engleză, ea poate fi depusă şi de reprezentantul legal
sau de o persoană împuternicită.

Cetăţenii ţărilor vecine cu Ungaria şi cetăţenii ungari care
trăiesc în aceste ţări pot intra pe teritoriul Ungariei pe o durată
maximă de 24 de ore, la o distanţă de cel mult 30 km faţă de
frontiera statului, fără să depăşească această zonă desemnată. Pot
intra şi ungurii care trăiesc în această zonă de 30 de km, dacă
s-au aflat mai puţin de 24 de ore în zona lată de 30 de km dincolo
de frontiera de stat, pe teritoriul ţării vecine.

Hotărârea ministrului de interne publicată în monitorul oficial
al Ungariei stipulează că persoanele care călătoresc în scopuri de
afaceri pot intra pe teritoriul ungar indiferent de ţara din care
provin.

Tranzitul persoanelor străine prin Ungaria este permisă în
cazul în care din examenul medical de la intrarea în ţară nu
rezultă suspiciunea contagierii, dacă persoana în cauză
îndeplineşte condiţiile de intrare stabilite în codul de control la
frontieră valabil în spaţiul Schengen, dacă poate justifica motivul
deplasării, ţara de destinaţie, şi faptul că are intrarea asigurată
pe teritoriul ţării vecine situate pe traseul de deplasare către
destinaţie.

Deplasarea în tranzit este permisă doar pe trasee desemnate, cu
opriri doar în locuri desemnate şi pe o durată de timp de maxim 24
de ore.

Participanţii străini la competiţiile sportive internaţionale
organizate în Ungaria – cu excepţia spectatorilor – pot intra pe
teritoriul Ungariei dacă în cele 5 zile anterioare intrării au
produs rezultate negative la două teste PCR, la o distanţă de cel
puţin 48 de ore, cu justificarea rezultatului cu documente scrise
în limba maghiară sau engleză. Excepţie fac participanţii supuşi
protocolului Federaţiei Europene de Fotbal, care pot intra în ţară
cu un test PCR negativ efectuat cu cel mult 3 zile înaintea
intrării.

Hotărârea precizează că guvernul poate emite hotărâri speciale
privind procedurile epidemiologice de urmat în cazul unor
evenimente sportive de importanţă deosebită.

Convoaiele militare pot intra pe teritoriul Ungariei şi pot
traversa teritoriul ţării, dacă deplasarea de trupe se rezumă în
mod exclusiv la transportul mijloacelor tehnice, al echipamentului
şi al efectivelor de militari, şi dacă trecerea frontierei ţării
vecine este asigurată de aceasta din urmă.

De asemenea, în Monitorul Oficial s-a publicat informaţia
potrivit căreia Armata Ungară participă la sarcinile de control şi
de apărarea frontierei pe perioada situaţiei de criză
epidemiologică, participă la activitatea de patrulare, la
dezinfectarea unor obiective în cazul solicitării corpului
operaţional, precum şi, la nevoie, la operaţiuni de însoţire sau de
pază şi apărare legate de circulaţia în tranzit.