Cimitirul militar din Valea Uzului - Prefectul a obiectat cu privire la neclaritatea situaţiei juridice şi a lipsei avizelor

 

Cluj-Napoca, marţi, 5 noiembrie 2019 (MTI) - Motivele pentru care prefectul judeţului Bacău a atacat în instanţă hotărârile pe care Primăria Dărmăneşti le-a luat în privinţa cimitirului militar de la Valea Uzului, sunt incertitudinea situaţiei juridice şi lipsa avizelor necesare pentru înfiinţarea parcelei româneşti şi a monumentului.

Instituţia Prefectului Judeţului Bacău a răspuns, marţi, la o
întrebare adresată de agenţia ungară de presă MTI, şi a confirmat
informaţia transmisă de Consiliul Judeţean Harghita potrivit căreia
la data de 11 octombrie, Prefectura Bacău a atacat în contencios
administrativ mai multe hotărâri ale Primăriei Dărmăneşti. Pe de-o
parte hotărârea nr. 29 din luna martie, prin care cimitirul militar
a fost mutat din domeniul privat în domeniul public al oraşului,
respectiv hotărârea nr. 48, prin care a dorit să corecteze
problemele de formă ale hotărârii anterioare. Pe de altă parte a
atacat şi autorizaţia de construire pe care primăria a eliberat-o
pentru sine, în vederea construirii parcelei româneşti şi a
ridicării monumentului.

În răspunsul transmis agenţiei MTI, Prefectura Bacău a enumerat
şi motivele principale pentru care s-a adresat instanţei. Prefectul
a menţionat în primul rând lipsa avizului Oficiului Naţional pentru
Cultul Eroilor (ONCE), precum şi a celei necesare a fi eliberate de
Ministerul Culturii. În acest sens, a citat din legislaţia în
domeniu: autorizaţiile de construire eliberate fără autorizări din
partea autorităţilor de stat enumerate, “sunt nule de drept”.

Prefectul a menţionat, de asemenea, că în documentaţia depusă
pentru eliberarea autorizaţiei de construire, Primăria Dărmăneşti
nu a făcut dovada dreptului real de proprietate asupra terenului. A
specificat, totodată, că primăria a eliberat autorizaţia de
construire pentru modificarea cimitirului la 17 decembrie anul
trecut. În schimb, hotărârea cu privire la trecerea terenului
acestuia în proprietate publică s-a făcut la peste trei luni după
acest moment. În plus, o hotărâre de guvern din 2010 a specificat
că acest teren este în domeniul public al comunei Sânmartin.
Prefectul a menţionat şi faptul că limita administrativ-teritorială
al oraşului Dărmăneşti (judeţul Bacău) şi comunei Sânmartin
(judeţul Harghita) este în litigiu. Răspunsurile oferite MTI au
fost semnate de Valentin Ivancea, care ocupă funcţia de prefect al
judeţului Bacău, de la sfârşitul lunii septembrie.

Fostul prefect, Maricica Luminiţa Coşa i-a dat primarului din
Dărmăneşti un ultimatum cu privire la ambele cazuri, solicitându-i
să restabilească legalitatea, însă nu a înaintat acţiunile în
contencios administrativ, deşi edilul nu a respectat solicitările
sale, iar termenul-limită a expirat.