Focuri de veghe în peste 80 de aşezări din Ţinutul Secuiesc, ca semn al dorinţei obţinerii autonomiei

 

Cluj-Napoca, duminică, 27 octombrie 2019 (MTI) - Maghiarii au aprins focuri de veghe în peste 80 de aşezări din Ţinutul Secuiesc, ca semn al dorinţei obţinerii autonomiei, a transmis, pentru agenţia ungară de presă MTI, Zoltán Gazda, organizatorul principal al manifestării, şef de birou al Consiliului Naţional Secuiesc (CNS).

În timpul zilei Autonomiei Ţinutului Secuiesc au fost colectate
şi semnături pentru sprijinirea iniţiativei cetăţeneşti europene
privind regiunile naţionale, iniţiativă lansată de CNS; dimineaţa,
în biserici, iar seara, în jurul focurilor de veghe.

În apropierea fiecărei foc de veghe, organizatorii pe plan
local au citit petiţia prin care şi-au manifestat, din nou, dorinţa
obţinerii autonomiei Ţinutului Secuiesc. Potrivit documentului,
Uniunea Europeană trebuie să revizuiască interpretarea rigidă şi
învechită a dreptului la autodeterminare, care spune că acesta i se
cuvine doar poporului unui stat.

“Este incredibil şi inacceptabil faptul că, în secolul XXI,
atât Spaniei, cât şi României i se răspunde cu închisoarea la
aspiraţiile legitime ale comunităţilor naţionale care formează o
majoritate în regiunea în care trăiesc. Atât liderii catalani, cât
şi cei doi tineri condamnaţi cu acuzaţia de terorism sunt victimele
unor procese înscenate. În calitate de adepţi totali al
democraţiei, respingem revenirea metodei dictatoriale şi protestăm
hotărât împotriva unor asemenea cazuri, ca în Uniunea Europeană,
oameni nevinovaţi să fie condamnaţi în cadrul unor procese
politice, de către teroarea de stat”, scrie în documentul transmis
MTI.

Participanţii la manifestaţia cu focuri de veghe solicită
autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc în forma în care aceasta
a fost descrisă de CNS în “Statutul de Autonomie al Ţinutului
Secuiesc”, scrie în proclamaţia semnată de preşedintele CNS, Balázs
Izsák.

În conformitate cu principiul subsidiarităţii, populaţia
regiunii istorice doreşte să preia rezolvarea unei părţi
semnificative a problemelor de interes public, se citează din
document. Intenţionează să realizeze toate aceste lucruri prin
intermediul organismului ales care va avea rolul de moderator între
stat şi comunitate, care va dispune de prerogativele de
autoadministrare şi de unele prerogative ale autorităţilor de stat.