Consiliul Europei: reprezentarea şi prezenţa minorităţilor naţionale în Ungaria este exemplară

 

Bruxelles/ Strasbourg, joi, 20 iunie 2019 (MTI) - În Ungaria, reprezentarea şi prezenţa naţionalităţilor şi a minorităţilor naţionale este "exemplară", inclusiv în Parlamentul ungar, iar protecţia lor lingvistică are o susţinere politică ridicată, a transmis, joi, Consiliul Europei de la Strasbourg.

Comisia de experţi ai Cartei Europene a Limbilor Regionale şi
Minoritare, care funcţionează sub egida Consiliului Europei, a
subliniat în raportul publicat că Ungaria şi-a îmbunătăţit
considerabil oportunităţile învăţământului bilingv sau multilingv,
iar tendinţa pozitivă continuă.

Comisia a mai subliniat că, deşi a fost rezolvată predarea
diferitelor dialecte ale limbii rome, autorităţile ungare consideră
că este importantă îmbunătăţirea în continuare şi consolidarea
acestora la toate nivelele de învăţământ. Cu toate acestea,
potrivit comisiei de experţi, mai este încă necesară extinderea
capacităţii de utilizare a limbilor: croată, germană, română,
sârbă, slovacă şi slovenă, pentru a face faţă mai bine nevoilor
fiecărei minorităţi care o utilizează. După cum se mai arată în
raport, aceasta înseamnă, în primul rând, pregătirea cadrelor
didactice pentru a putea preda mai multe discipline în aceste limbi.

În raportul său, comisia de experţi a făcut recomandări conform
cărora Ungaria va trebui să elaboreze o strategie pe termen lung
pentru a sprijini în continuare fiecare dintre limbile
minorităţilor. Trebuie să ia măsuri de încurajare în utilizarea
limbilor minorităţilor la scară largă şi în administraţie, deoarece
acestea nu sunt utilizate aproape deloc în domeniul justiţiei şi al
administraţiei.

Comisia de experţi a solicitat extinderea substanţială a
programelor de televiziune pentru croaţi, germani, romi, români,
sârbi, slovaci şi sloveni şi realizarea unui sistem cuprinzător de
pregătire a jurnaliştilor care utilizează în munca lor limbile
minorităţilor.