Többet köszönhetünk a reformációnak mint gondolnánk

 

Kereken 500 éve, hogy Luther Márton kitűzte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, mely reformok sorozatát eredményezte az egész világban, az élet minden területén.Többek között például Luther Márton, Kálvin János, vagy éppen Méliusz Juhász Péternek köszönhetően olvasható ez a cikk anyanyelvünkön.

Hatalmas változások indultak meg világszerte Luther Márton akciója nyomán: többek között beszüntették az üdvösség megvásárolhatóságát búcsúcédulákkal, a Bibliát mindenki saját anyanyelvén olvashatta, és a reformációnak köszönhetően az oktatás és az istentiszteletek is anyanyelven történtek, így az emberek közelebb kerülhettek a valláshoz.

Luther Márton szerint az igazi egyház a hívők Krisztusban való közössége, a látható intézménynek és hierarchiának ezt kell szolgálnia. Az egyház nem tévedhetetlen, hiszen az egyetlen tévedhetetlen igazság Istenben van. A német nyelvterületen ma is az egyik legfontosabb bibliafordítás a Lutheré.

Megyeri János szobrászművész élethű Luther Márton-szobra a reformáció 500. évfordulója alkalmából nyílt emlékkiállításon a péceli Kúria Rendezvényházban (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Lutherrel szinte egyidőben Ulrich Zwingli is az egyházi reformokat sürgette Svájc németlakta területein, később Kálvin János is csatlakozott a vallásújító mozgalomhoz szintén Svájcban, francia nyelvű területeken, mindez pedig jelentős hatással volt az európai kultúrára.

A reformáció nyomán alakultak ki a protestáns felekezetek, amelyek mára a világ keresztény népességének nagyjából a felét teszik ki.

Hamar megérkezett Magyarországra a reformáció hatása

Magyarországra igen hamar elérkezett a reformáció hatása. A 16. század derekán többnyire a városi polgárságot érte el a mozgalom, hamarosan meg is szervezték evangélikus egyházaikat. A megújított vallás gyorsan terjedt, főleg miután a katolikus Habsburgok elnyomó politikájával szembeni üggyé vált.

A magyar reformációt Dévai Bíró Mátyás indította el, és az ország három részre szakadása után Erdélyben Heltai Gáspár, a királyi Magyarország területén Károlyi Gáspár, a törökök által elfoglalt területeken pedig Szegedi Kis István és Méliusz Juhász Péter voltak vezéralakjai.

A templomajtók mindenki számára nyitva állnak 

A jubileum alkalmából a Magyar Református Egyház püspöke, Bogárdi Szabó István a Hirado.hu-nak úgy fogalmazott: „Vannak a történelemnek olyan pillanatai – és ezek ritka pillanatok –, amikor elemi és ellenállhatatlan erővel ébred föl az emberekben az Isten utáni szomjúság. Ez történt 500 évvel ezelőtt. Ha így kell lennie, akkor kívánjuk, hogy támadjon megint Isten utáni szomjúság az európai emberben.”

Bogárdi Szabó István arról is beszélt, hogy ötszáz év elteltével talán nem is igazán tudjuk felmérni, hogy milyen mérhetetlen nagy változást hozott a reformáció, többek között, hogy mindenki az anyanyelvén tanulhatott, olvashatott.

A keresztleszedési hullámról, amely ma jellemző Európára, úgy vélekedik, valószínűleg azért idegesíti a kereszt az embereket, mert az arra emlékezteti őket, hogy valláspótlékokkal élnek, márpedig az ember nehezen néz szembe önmagával.

A püspök hozzátette: „A templomajtók mindenesetre mindenki számára nyitva vannak.”