Minden vizsgált nem állami iskolafenntartónál találtak átláthatósági kifogást

 

Tízből nyolc köznevelési közfeladatokat nyújtó, államháztartáson kívüli szervezet nem tett eleget a közpénz felhasználásához kapcsolódó közzétételi kötelezettségének, a fennmaradó kettő pedig kisebb hiányosságokkal teljesítette azt - ismertette az Állami Számvevőszék alelnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Warvasovszky Tihamér hangsúlyozta: az ÁSZ ellenőrzései során mindig kiemelt figyelmet fordít az átláthatósági törvény biztosítékainak érvényesülésére, az eredmény viszont azt mutatja számukra, hogy a közpénzek átláthatósága terén még jelentős erőfeszítésekre van szükség.

Elmondta: azt vizsgálták, hogy a fenntartók az állami támogatásokat szabályszerűen, átlátható módon, illetve szabályozott keretek között használták-e fel, a humánszolgáltatást nyújtók rendelkeznek-e megfelelő belső szabályozással, a közérdekű adatokat megfelelő módon nyilvánosságra hozták-e, valamint, hogy a szolgáltatást igénybe vevők megfelelő információkhoz tudnak-e jutni az intézmények működéséről.

Az ÁSZ megállapította, hogy közfeladat ellátásának kereteit döntően megfelelően vagy kisebb hiányosságokkal, de a jogszabályoknak megfelelően alakították ki a fenntartók, a támogatások felhasználásában azonban találtak szabálytalanságokat.

A vizsgált tíz fenntartó előbb 20, majd 19 intézményt működtetett a vizsgált időszakban, 2012-2015 között 23 milliárd forint állami támogatást kapott erre a célra, és évente mintegy 26 500 diák képzésében vett részt.

Warvasovszky Tihamér elmondta: 64 javaslatot fogalmaztak meg a fenntartóknak, akiknek 30 nap áll a rendelkezésükre, hogy a kifogásokra és észrevételekre intézkedési tervet készítsenek.

Az ÁSZ a Matura Alapítványt, a “Tehetségekért” Alapítványt, a Művészetért Közalapítványt, a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-t, a Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft.-t, a “Magyarországi Magiszter” Alapítványt, a Hibó Tamás Művészeti Alapítványt, a Tehetséges “Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítványt, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központját, valamint a Sziltop Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft.-t ellenőrizte. Az alelnök az MTI kérdésére elmondta: kockázatelemzéssel választják ki az intézményfenntartókat, hamarosan újabb húsz fenntartó vizsgálatát kezdik meg, náluk már a 2012-2016 közötti időszakot ellenőrzik.

Salamon Ildikó felügyeleti vezető a vizsgált fenntartókkal kapcsolatban azt emelte ki, hogy a közfeladat-ellátás kereteinek vizsgálatakor többek közt a számviteli politika, a leltározási szabályzat, a pénzkezelési szabályzat kialakításában találtak hibákat vagy hiányzott a számlarend, a jogszabály által előírt iratkezelési szabályzat. Volt olyan is, ahol a támogatások igényléséhez, módosításához, elszámolásához kapcsolódó iratot nem őrizték meg.

A támogatások felhasználásában talált kifogások közt szerepelt többek közt, hogy volt olyan fenntartó, amely a jogszabály által előírt 15 napos határidőn túl adta át a fenntartott intézménynek a költségvetési támogatást, nem vezetett a jogszabályban előírtaknak megfelelő nyilvántartást a támogatások felhasználásáról, nem határozta meg a térítési díj és a tandíj megállapításának szabályait, nem határozta meg az intézmények költségvetését.

Az átláthatóságot ért kifogások között szerepelt a közérdekű adatok nyilvánosságának hiánya mellett például az is, hogy a fenntartó nem értékelte, illetve nem hozta nyilvánosságra az intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét.