Majtényi László életútja

Az ombudsmanságtól a köztársaságielnök-jelöltségig.

Majtényi László (Budapest, 1950. november 30.) magyar jogtudós, egyetemi tanár, az MTA doktora – olvasható a Wikipédián a baloldali köztársaságielnök-jelöltről szóló bejegyzés.

Kutatási területe kezdetben a tengerjog volt, később az ombudsmani intézménnyel foglalkozott. 1995 és 2001 között adatvédelmi biztos (ombudsman), 2008–2009-ben az Országos Rádió és Televízió Testület elnöke.

1970-ben vették fel az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogtudományi Karára, ahol 1975-ben szerzett jogi diplomát. Kutatási területe a tengerjog, ezen belül a tengeri fuvarjog volt. Később alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozott: az ombudsmani intézmények összehasonlító vizsgálatával — aminek kapcsán 1988-ban Norvégiában, 1992-ben pedig Svédországban járt tanulmányúton —, valamint adatvédelemmel és információszabadsággal.

Diplomájának megszerzése után a Maharthoz került, ahol jogtanácsosként dolgozott.

  • 1975 és 1995 között a Világosság című folyóirat jogi és szociológiai rovatának szerkesztője volt.
  • 1980-tól tíz éven át a Budapesti Műszaki Egyetem oktatója volt.
  • 1990-ben az Alkotmánybíróság tudományos munkatársa, később főtanácsosa lett Lábady Tamás alkotmánybíró mellett.
  • 1993-ban megvédte az állam- és jogtudományok kandidátusi értekezését.
  • 1995-ben Göncz Árpád köztársasági elnök adatvédelmi biztosnak jelölte, az Országgyűlés annak megválasztotta. Tisztségét 2001-ig töltötte be, amikor is ügyvédi irodát nyitott.
  • 2003-ban alapító elnöke a Soros Alapítvány által létrehozott Eötvös Károly Közpolitikai Intézetnek (kétéves szünettel azóta is ott dolgozik), és ettől az évtől kezdve 2010-ig a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának docense is volt.
  • 2005 és 2008 között az Egyenlő Bánásmód Hatóság tanácsadó testületének tagja volt.
  • 2007-ben Sólyom László köztársasági elnök az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelölte, de a parlamenti pártok nem választották meg.
  • 2008-ban Sólyom László és Gyurcsány Ferenc miniszterelnök közösen jelölte Majtényit az Országos Rádió és Televízió Testület élére, az Országgyűlés erre a tisztségre megválasztotta. Tisztségéről 2009. október 29-én mondott le, a rádiófrekvenciák elosztása elleni tiltakozásul.
  • 2010-ben megvédte akadémiai doktori értekezését és a Miskolci Egyetem jogelméleti és jogszociológiai tanszékén kapott egyetemi tanári kinevezést