Orbán: A kommunista diktatúra bűnei nem évülhetnek el soha

A kommunizmus velünk élő múlt, úgy tartozik hozzánk, mint egy régi heg, mely a gyógyulás után is sajogni kezd. Nem az időjárás-változás hívja elő, hanem képek, helyek, emlékek – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Örökség Intézetének (Nöri) a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésén, a Rákoskeresztúri új köztemetőben.

Feledésre ítélték azok emlékét, akik végeláthatatlan vonatokon eltűntek Keleten, akiket felszívott a Gulág világa. Ma is vannak azonban tanúk, akik átélték ezt. A múlt elmúlt, de eleven – fogalmazott a kormányfő.

Unokák nemzedéke a nagyszülők nemzedékének

2000-ben úgy döntöttünk, hogy végre tiszteltreméltó módon megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól. Ezt a döntést az unokák nemzedéke hozta, fejet hajtva a nagyszülők nemzedékének szenvedése és helytállása előtt. Megemlékezni mindazokról, akiknek a bűne csak annyi volt, hogy nem fértek bele az osztályharcos proletárdiktatúra szűk abroncsába. Akiknek azért kellett bűnhődni, mert néhány hold földdel többjük volt, vagy mert ragaszkodtak hitükhöz, politikai meggyőződésükhöz, polgári jogukhoz, és ezért útjában álltak a kommunistáknak – emlékeztetett.

A kommunista diktatúra bűnei nem évülhetnek el soha. A meggyilkoltak és bebörtönzöttek nevét, kiállását megőrzi a hűséges, ha nem is mindig hálás nemzeti emlékezet – szögezte le.

Nyugatról jött a kommunizmus

A XXI. századi gondolatok nyugati agyakból pattantak ki. A tőről metszett nyugati gondolat végül nekünk, közép-európaiaknak lett osztályrészünk. Mindeközben a Nyugat számára a kommunizmus megmaradt színtiszta elméletnek, éretlen világboldogítók bizsergető szellemi izgalmának.

Vonakodik elítélni a Nyugat a kommunista bűnöket

Mi, akik a vasfüggöny túlsó oldalán megéltük a kommunizmust, ma is értetlenül állunk előtte, hogy a magukat haladó gondolkodónak tartó nyugati értelmiségiek hogyan dícsérhették a népirtó kommunista diktatúrákat. Nehéz elképzelni ezt a nyilvánvaló történelmi vakságot. Nehezen érthető, hogy a kommunizmus bűneit Nyugaton még ma is sokan mentegetik, és maga az Európai Unió is vonakodik egyértelműen elítélni azokat. Mindezt a XXI. században már nem magyarázhatja és nem is mentheti a baloldali pártszimpátia. Ez arra vezethető vissza, hogy míg a nácizmus égbekiáltó bűnei felett ítéletet mondott a nemzetközi katonai bíróság, addig a kommunizmus bűncselekményeiről a rendszer bukása után a szabad világ képviselői nem hirdettek hasonlóan szigorú ítéletet - mondta.

A szabadság egy nemzedékre van a kihalástól

Európának ma nem véletlenül rossz a lelkiismerete, amikor a kommunizmus bűneiről beszélünk. Ezért nekünk őriznünk kell a kommunista zsarnokság, a szovjet megszállás jármában megszerzett józanságunkat. Mi még negyedszázad elteltével is emlékszünk, milyen, amikor a zsarnokság mindenhol ott van. Valószínűleg mi így, ezzel az emlékkel halunk is meg. Gyermekeink ezt azonban nem tudják, nekünk kell emlékeztetni őket arra, hogy a szabadság nem magától adódó dolog, hiába tűnik ma olyan természetesnek, mint a levegővétel. Nekünk kell megértetni velük, hogy a szabadság mindig egy nemzedékre van a kihalástól – jegyezte meg.

Újjáépítettük az országot

Ma Magyarországon szabadságban és biztonságban élünk. Van magunk választotta, reménnyel kecsegtető jövőnk, szemben a diktatúrával, melyben csak lefojtott életerők voltak, és bedeszkázott égbolt. Az elmúlt évek során verejtékes munkával építettünk újjá az országot. Nemzetegyesítés, keresztény gyökereink megerősítése, új életerő a családoknak, lerúgott adósrabszolgaság, magyar nemzetgazdaság, önbecsülés, felelősség és cselekvő akaraterő – sorolta.

Össze kell törni a kommunista és a fasiszta kígyótojásokat

Mi, mai magyarok minden egyes napon a szabadságot választjuk. Megértettük, hogy csak akkor lehetünk szabadok, ha nem mondunk le a szuverenitásunkról. Megértettük, ha bízunk a szabadságban, az megszüli nekünk végül a rendet. Csak akkor lehet jövőnk, ha az egyszerre szabad és magyar. Csak a szabad magyarok országoknak van jövője. Ezért a kommunista és fasiszta kígyótojásokat mindig időben össze kell törni – hangsúlyozta.

A mai látogatóközpont megalkotása, megépítése és átadása régi adósságunk volt. Adjunk hálát a jóistennek, hogy a mi hazánk, Magyarország végre eljutott oda, hogy teljesítette ezt a történelmi kötelességét. Isten óvja Magyarországot! – zárta beszédét.