Hátrányos is lehet a zártkertek átminősítése

Meghosszabbították a határidőt, jövő év végéig még ingyenesen lehet a földhivatalokban megváltoztatni a zártkertek besorolását, a művelési ágak kivonásával, ám egy konkrét hallgatói panasz alapján, van ahol ez ellentétes a helyi önkormányzat terveivel. A lehetőséggel még nem lesz építési telek a termőföldünkből, mégis előnyösebb módon lehet azt használni, de ahol ez ütközik a hivatal elképzeléseivel, nem előnyt, hanem néha hátrányt jelent.

Zártkerti vagy más néven termőföldi kategóriába eső ingatlanok művelés alóli kivonásának pont az lenne a lényege, hogy meggyorsítson vagy lekövessen élethelyzeteket, amelyek településrendezési vagy településfejlesztési tárgyúak. Vannak ugyanis olyanok, akik a zártkertekben nem feltétlenül mezőgazdasági művelés céljából élnek vagy tevékenykednek, hanem pusztán szükségszerűségből, szokásból akár életvitelszerűen is ott laknak – mondta Szántó János, Budafok-Tétény jegyzője.

Az, hogy a zártkertet ki tudják vonni a művelés alól, attól nem változik meg egy terület besorolása, de könnyebbé válik például az értékesítése. Tehát, ha valakinek van egy zártkertje, amit nem használ intenzíven mezőgazdasági célra és szeretné eladni, akkor a jövőben úgy tudja értékesíteni, mint egy normál ingatlant, és nem kell végigmenni a jelenlegi szigorú jóváhagyási szabályokon, ami a termőföldekre vonatkozik.

Gondok vannak Pátyon

Pátyon, a település egyharmada zártkerti ingatlan és sokan, egyre többen élnek ott. A településen gondot okoz, hogy ellentmondásos a külterületen élők adózása, ezt az okozza, hogy a különböző jogszabályok nem harmonizálnak egymással. Az építési és agglomerációs törvény szerint a külterületi kertes övezetekben nem lehet olyan épület, amelyeknek lakófunkciója van. Ezzel szemben az 1992-es törvény lehetővé teszi, hogy bármilyen, akár gazdasági funkciójú építményben is lakcímet lehet létesíteni – magyarázta Székely László, Páty polgármestere.

Pátyon a külterületen élők építményadót fizetnek, ami egy 40 négyzetméteres területű építmény esetén is duplája a belterületi kommunális adónak. Ez a kormány általi lehetőség, hogy a zártkertből kivonják a minősítést, ez azt jelenti Pátyon, hogy a 2006-ban meghozott adózási rendelet alapján az építménnyel nem fedett telekrész beépítetlen terület lesz, amit telekadó fizetési kötelezettség terhel. „Tudom, hogy ez aránytalanul magas az ottani lakóknak ezért októberben javaslatot tettem, hogy a művelés alól kivont telkek kapjanak adómentességet, ezt azonban nem szavazta meg a testület. Újra beterjesztettem a javaslatot, de hiába” – magyarázta a polgármester.

A pátyi telektulajdonosok ombudsmanhoz fordultak.