NVB: nem szabad leragasztani a népszavazási plakátokat

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hétfői ülésén megállapította, jogsértés történt, amikor a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) népszavazási plakátjait leragasztották Tiszaújvárosban. Az NVB 6 igen szavazattal, 5 ellenében döntött a jogsértés megállapításáról.

A testülethez egy magánszemély fordult kifogással, mert az MKKP aktivistái által Tiszaújvárosban kiragasztott plakátok egy részét egy helyi rendezvény plakátjával felülragasztották, ez pedig sérti a választási eljárásról szóló törvényt.

A bizottság elnökeként Patyi András tett javaslatot arra, adjanak helyt a kifogásnak és állapítsák meg a jogsértést. Mint mondta, nincs arról meggyőződve, hogy az MKKP plakátjai jogellenes tartalmuk ellenére – a “szavazz eredménytelenül!” felszólítás miatt – népszavazási plakátok lennének, de ha azok, akkor a Kúria szigorú joggyakorlata szerint nem szabad átragasztani. A kifogásnak helyt adás mellett érvelt Bozsóki Éva elnökhelyettes is.

Rádi Péter választott tag szerint viszont a plakátok nem népszavazási plakátok, azt mondta, az érvénytelen szavazásra felhívás “szabotázs”, és nem a választási eljárási törvény hatálya alá tartozik, márpedig ha a vicc, vélemény kifejezését sérelem éri, akkor abban nem a választási bizottságnak kell állást foglalnia. Úgy fogalmazott, a rendeltetésszerű joggyakorlás élvez törvényi védelmet, de az MKKP plakátjai nem tartoznak ebbe a körbe, így a bizottságnak nem is kell védelmet nyújtania. Ő a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítását támogatta volna.

Tóta Áronné választott tag szerint sem állapítható meg a jogsértés, mert a plakátok egy része nem is kapcsolódik a népszavazáshoz.

Fábián Adrián választott tag azt mondta, a plakátokat nem lehet másként értelmezni, csak kampányeszközökként, ugyanakkor úgy vélte, mivel azokat nem népszavazási plakátokkal ragasztották felül, nem lehet megállapítani a jogsértést. Úgy fogalmazott, az, hogy népszavazási plakátokat ragasztottak ki az önkormányzati hirdetőtáblára, nem jelenti azt, hogy megállna az élet Tiszaújvárosban és nem lehetne más rendezvényekre plakátot kihelyezni.

Sárhegyi Zoltán, a Fidesz delegáltja szerint az MKKP plakátjai nem férnek bele a rendeltetésszerű joggyakorlás kereteibe, úgy vélte, azok “szélsőségesen liberálisak”.

Litresits András, az MSZP delegáltja erre úgy reagált, hogy ez cenzúra lenne, és rossz irányba menne el a bizottság, ha afféle cenzúravizsgálóként a plakátokat tartalmi szempontból vizsgálná. Nincs abban a helyzetben a bizottság, hogy plakátot minősítsen – jegyezte meg.

Az NVB végül 6:5 arányban – Fábián Adrián, Rádi Péter, Sasvári Róbert, Tóta Áronné választott tagok és Sárhegyi Zoltán nem szavazatával – részben helyt adott a kifogásnak és megállapította a jogsértést.

Az NVB határozata nem jogerős, ellene öt napon belül lehet jogorvoslattal élni a Kúriánál.

A kormány által kezdeményezett népszavazást október 2-ára írta ki az államfő, a népszavazási kérdés úgy szól: “Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”