Aggályos lehet a köztemetés árának behajtása

Székely László a jelenlegi jogszabályok áttekintését látja szükségesnek annak megelőzésére, hogy köztartozás fedezeteként elvegyék valakinek a lakását, házát azért, mert nem tudja megtéríteni a hozzátartozója köztemetésének megelőlegezett költségeit.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala szerdai, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint Székely László mindezt egy panaszbeadvány vizsgálata nyomán mondta ki, azzal együtt, hogy a szociális célú tűzifa támogatás nem köthető a lakókörnyezet rendezettségéhez.

Mint közölték: a panaszos azért fordult a biztoshoz, mert attól félt, hogy elveszíti a házát. Zsadány község polgármestere ugyanis azt rendelte el, hogy a panaszos édesanyját közköltségen temessék el, és nem kapott egyértelmű tájékoztatást arról, hogy a temetés megelőlegezett költségeit meg kell térítenie. Ha pedig erre nem képes, akkor az önkormányzat a 96 ezer forintos követelést – a hagyatéki eljárás keretében – behajthatja.

A köztemetés megelőlegezett költségeinek behajtása során ugyanis eladhatják a fedezetként meghatározott ingatlant, ám ha az örökös maga is benne lakik és nincs is más öröksége, csak a ház, akkor végül a lakhatását is elveszítheti. Jelenleg pedig nincs olyan szociális biztosíték, ami ezt megakadályozhatná – állapította meg.

A biztos szerint az önkormányzatoknak minden ilyen esetben komolyan számolniuk kellene azzal, hogy a kötelezett hajléktalanná válik, ennek megelőzése érdekében pedig lépéseket kell tennie.

yíregyháza, 2013. december 19. Gyászszertartás Nyíregyházán, az Északi temetőben 2013. november 15-én. Az Országgyűlés szeptemberben úgy módosította a temetkezésről szóló törvényt, hogy 2014. január 1-jétől az elhunytak hozzátartozói szociális temetést kérhetnek az önkormányzattól. A parlament 2013. december 17-én 2015. január 1-jére halasztotta a szociális temetés bevezetését. Balra Zadubenszki András, a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat munkatársa. MTI Fotó: Balázs Attila

Illusztráció – MTI Fotó: Balázs Attila

Az ombudsman szerint indokolt lenne az önkormányzati rendeletekben olyan szabályokat rögzíteni, amelyek a lakhatás megőrzése mellett hozzájárulhatnak a köztartozás befizetéséhez.

Ilyen lehet a részletfizetés engedélyezése, vagy a közköltség megtérítése közfoglalkoztatás biztosításával, esetleg a lakóház visszabérlésének biztosítása.

A biztos egyben felkérte a Miniszterelnökséget vezető minisztert egy olyan módszer jogszabályi szintű kidolgozásának vizsgálatára, amely a lakhatás megőrzése mellett biztosítja a megelőlegezett közköltség visszatérítését akkor is, ha a fedezet a lakhatást egyedül biztosító lakóingatlan.

A panaszos beszámolt az ombudsmannak arról is, hogy az önkormányzat a lakókörnyezete rendezetlenségére hivatkozva elutasította a tűzifa támogatás iránti kérelmét, miközben a szociális célú tüzelőanyag támogatás a hatályos jogszabályok értelmében nem köthető a lakókörnyezet állapotához.

Vagyis az önkormányzat mulasztásai alkalmasak voltak arra, hogy sértsék a rászoruló személy tisztességes eljáráshoz, illetve szociális biztonsághoz fűződő jogát – állapította meg az ombudsman.

Az ombudsman az önkormányzathoz fordult, kezdeményezve, hogy vizsgálják felül a téli tüzelővel való ellátás feltételeit, a panaszos közfoglalkoztatásának lehetőségét.

Az önkormányzat jegyzőjét a biztos felkérte arra, hogy a jövőben szabályszerű eljárás során, a hatályos jogszabályoknak és az alapjogi szempontoknak megfelelően bírálja el a hozzá benyújtott kérelmeket – olvasható az ombudsmani hivatal közleményében.