Ön tudja, mit rejt a lekaparható rész a jogsiján?

Akik autóval közlekednek, nap mint nap használják és maguknál hordják a mindennapok során. Mégsem tudjuk pontosan milyen információkat és adatokat rejt a kártya.

A sikeres autóvezetési vizsgát követően nyílik lehetőség arra, hogy bárki a járási hivatalnál vagy kormányablaknál kiváltsa a vezetői engedélyét. Amit aztán szépen elsüllyesztünk a pénztárcánkba, az irataink közé. Így a rajta lévő információk nem feltétlenül köztudottak. Mint ahogy azt sem tudják sokan, hogy a jogosítvány az autóvezetés mellett személyazonosításra is alkalmas. Azaz, belföldön használhatjuk a személyi helyett is.

Illusztráció.

Illusztráció. (hirado.hu)

A zaj miatt kellett eleinte vizsgát tenni

A világon az első jogosítványt Carl Benz, a benzinüzemű motorral meghajtott automobil feltalálója kapta meg 1888-ban a badeni nagyhercegtől. Erre akkor még nem közlekedésbiztonsági okokból volt szükség, hanem mert a polgárokat zavarta a jármű által keltett zaj és egyre fenyegetőbben léptek fel a járműtulajdonos Benz ellen.

Magyarországon 1895-ben jelentek meg az első automobilok, ezek vezetéséhez akkor még nem kellett jogosítvány – az autózás egyébként is a felső tízezer szűk körének szórakozása volt. Ennek nyomát őrzi a ma is használatos úrvezető kifejezés. Mivel a lovaskocsit hajtókat és állataikat is zavarták ezek a zajos szerkezetek, a hatóságok – engedve itthon is a tiltakozásoknak – 1901-től sikeres gépjárművezetői vizsga letételéhez kötötték az autóvezetés jogát. Hazánkban 1912-ben kezdődött az államilag szervezett, kötelező gépjárművezető-képzés, amivel egy évvel még az Egyesült Államokat is megelőztük.

2001. január 1-jétől kerültek kibocsátásra a kártyaformátumú vezetői engedélyek, 2004 nyara óta az unós mintának megfelelő jogosítványok kerülnek kiállításra.

Az, hogy az engedélyen milyen adatot tüntetnek fel a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza. Az elülső oldalon, a személyes adatok mellett, a 9-es pontban a megszerzett kategóriák közül a legmagasabb szerepel. Tehát, ha például valaki több kategóriában tett sikeres vizsgát motorkerékpárra, az engedély elejére csupán a legmagasabb került fel.

Hányszor járhat le a jogsink?

Két dátum van az engedélyen, mellyel érdemes tisztában lenni: az első oldalon lévő „érvényességi idővel” és a hátoldalon lévő „kategória érvényességével”. Ám a kettő gyakran nem esik egy időpontra.

Az okmány 4(b). pontjában szereplő dátum azt az időpontot jelzi, ameddig a jogosítványt személyazonosításra használhatjuk. Ez általában a kiállítástól számított 10 év, 65 év felettieknél pedig határidő nélküli (persze ilyenkor is kerül bele egy határidő technikai okok miatt).

A hátoldalon, a 11. pontban lévő kategória érvényességi idők pedig – a nemzetközi kategóriák esetében – az egészségi alkalmassági vizsgálat határidejét mutatják, amely az orvostól függően akár eltérő idejű is lehet (pl akár pár év). Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy adott éven belül kétszer kellene megújítani a jogosítványunkat, minden alkalommal ugyanis, amikor az egészségi alkalmassági vizsga miatt új vezetői engedélyt váltunk ki, a személyazonosításra szolgáló határidő is újrakezdődik.

A nemzeti kategóriáknál (mezőgazdasági vontató, lassú jármű, kerti traktor, állati erővel vont jármű) és a segédmotoros kerékpárnál (AM) a két időpont egybeesik, mivel ezekben az esetekben nem kell orvosi vizsgálat a vezetéshez.

A vezetői engedély kiállításakor a járművezető kérheti, hogy az okmányon szereplő két érvényességi idő megegyezzen, így csak egyféle dátumra kell figyelni. Sőt kérheti akár azt is, hogy az érvényességi idő lejártának hónapja és napja a születési dátumával legyen azonos, hogy könnyebben észben tarthassa a lejáratot.

Illusztráció. MTI/Pénzjegynyomda

A lekaparható részre pedig akkor figyeljünk, ha külföldre költözünk

Az engedélyen található 13. rovat a külföldi hatóságok bejegyzései számára fenntartott hely. Célszerű, nem lekaparni. De hogy ez pontosan mit is jelent?

Ha valaki uniós tagállamba költözik, akkor a magával viheti a jogosítványát is, amelyre az ottani hatóság még plusz adatokat vezethet rá. Ezeket a szükséges adatokat az adott ország jogszabálya határozza meg. Érdekes felvetés persze, hogy ekkora helyre milyen megjegyzéseknek van elegendő helye, hogy rávezessék a jogsira.

Angliába költözés esetén például három évig használható a magyar jogosítvány, amelyet szabálysértés esetén a hatóság csak elkérhet, a bevonásához azonban bírói engedély szükséges.  Majdnem minden uniós országban, csak úgy, mint hazánkban lehetőség nyílik az okmány honosítására is.

Az engedély 13-as pontját egyébként az Irányelv határozza meg, ezért minden EGT tagállamban kell ilyen rubrikának lenni az okmányon.