Alkotmánysértést követett el az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság szerint

Mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő az Országgyűlés azzal, hogy nem szabályozta megfelelően a szabálysértési törvényben, mi számít a jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenségnek - állapította meg az Alkotmánybíróság (Ab), amelynek erről szóló határozata szerdán jelent meg a Magyar Közlönyben.

A testület a még november 10-én hozott döntésében arra szólította fel az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2016. június 15-ig tegyen eleget.Az Ab-hez korábban az állampolgári jogok országgyűlési biztosa fordult azzal, hogy a jogszerű rendőri intézkedéssel szembeni engedetlenséget szabálysértésnek minősítő törvényi rendelkezés nem felel meg a jogbiztonság követelményének, továbbá ellentétes az alkotmányos büntetőjog elveivel is. Ezért kérte a vitatott rendelkezés megsemmisítését.

Az Alkotmánybíróság ugyanakkor nem találta megalapozottnak az indítványt, mert arra a következtetésre jutott, hogy nem a vitatott tényállás megsemmisítésével, sokkal inkább a hatályos szöveg pontosításával, kiegészítésével állítható helyre az összhang az alaptörvénnyel.

A határozat indokolása szerint a testület azt vizsgálta, hogy a jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértési tényállása határozottan, körülhatároltan és világosan jelöli-e ki a büntetendő magatartások körét. Megállapította, hogy a támadott rendelkezés "védett jogi tárgya" a közigazgatás, közelebbről a rendészeti igazgatás rendje és a jogszerű intézkedések végrehajtásához fűződő érdek.

Mivel a rendészeti igazgatás működésének és működtetésének a közrend és a közbiztonság fenntartása szempontjából kiemelkedő a jelentősége, a testület alkotmányosan elfogadhatónak nevezte, ha a jogalkotó szabálysértési szankcióval sújtja azokat, akik a rendészeti igazgatásban részt vevők eljárását, feladataik végrehajtását akadályozzák vagy ellehetetlenítik.

Az Ab arra is felhívta a figyelmet, a jelenlegi szabályozás túlzottan tág kereteket biztosít a jogalkalmazók számára azzal, hogy az engedetlen magatartásokat túl széles körben engedi szankcionálni.

A testület szerint a hatályos szöveg pontosításával, kiegészítésével biztosíthatóvá válik, hogy a jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség tényállását csak azoknak a magatartásoknak a szankcionálására alkalmazhassák, amelyek a rendészeti igazgatás rendjének fenntartását és a jogszerű intézkedések végrehajtását gátolják.