Az autósoknak kedvezett a Kúria parkolásügyben

Számos jelenleg is folyamatban lévő ügyet érint a legfőbb bírói fórum ítélete. Két visszásság esetében is az autósok javára döntött a Kúria.

Megsemmisítette azon pontokat, amely szerint a nem jól látható helyen lévő parkolási jegyet a kiszabott bírság elkerülése céljával csak „az ellenőrzés napjától számított 5 munkanapos jogvesztő határidőn belül” lehet bemutatni. Valamint azt a kitételt is törölte, hogy parkolójegyet utólagosan naptári hónaponként maximum egy alkalommal lehet bemutatni. Azt is csak akkor, ha „az adott gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíjtartozás”.

Budapest, 2013. augusztus 21. Vörös Egon, a Ferencvárosi Parkolási Kft. ellenőre büntetőcsomagot (hétköznapi nevén Mikulás-csomagot) rak egy szabálytalanul parkoló gépkocsi ablaktörlőjére a főváros IX. kerületében 2013. augusztus 21-én. (MTI-fotó: Illyés Tibor)

Parkolás Budapesten. (MTI-fotó: Illyés Tibor)Kovács Kázmér, a Magyar Autóklub (MAK) jogi és érdekvédelmi bizottságának elnöke üdvözölte a Kúria döntését. Honlapunknak elmondta, hogy a két változtatás a folyamatban lévő, ám épp felfüggesztés alatt álló ügyekre is vonatkozik. A határozatnak nincs ugyan visszamenő hatálya, de a jövőre nézve és a jelenlegi perekre is kihatással van. „Csupán azokra az ügyekre van befolyással, amelyeknek a bíróságon e két pont valamelyike a tárgyát képezi. Tehát vagy azért indultak, mert nem jól látható helyen volt a parkolási cédula, vagy mert egy hónapon belül többször szeretett volna az illető utólagosan érvényes jegyet bemutatni, de nem fogadták el.” Ezekben az ügyekben keresetet elutasító felmentő ítélet kell hogy szülessen – tette hozzá az ügyvéd. Kiemelte, hogy a Kúria döntése csupán a fővárosra vonatkozik és már a kihirdetés napjától érvényben van.
A Kúria a Magyar Közlönyben is megjelent határozatában kitér arra, hogy a fővárosi parkolási szabályokkal kapcsolatos bírói kifogás eredetileg egy mozgáskorlátozott utólagos jegybemutatásának ügyét vitte a legmagasabb fórumra. Valamint, hogy több, a Budapest II. és III. Kerületi Bíróság előtt folyamatban lévő pert is felfüggesztettek a határozat megszületéséig.

A Fővárosi Önkormányzat állásfoglalásában azzal érvelt, hogy „…a parkolóhelyet igénybe vevő autós a parkolóhely igénybevételéért cserébe ellenszolgáltatásként nem csak a parkolójegy megváltására, hanem ezzel egyidejűleg a megvásárlás megtörténtének igazolására is köteles. Ez parkolójegy esetén csak a szélvédő üveg mögötti látható elhelyezésével biztosítható. Ennek elmulasztása esetén nem vehető igénybe a parkolási közszolgáltatás, ugyanúgy, ahogy megváltott, de otthon felejtett jeggyel sem lehet moziba, színházba menni.” A legfőbb bírói fórum szerint viszont nem helytálló a hasonlat, előbbi esetekben ugyanis „tisztán magánjogi jogviszony” jön létre, míg a parkolási jogviszonyokról ez nem mondható el.

Az érintett önkormányzat szerint a „…kiadott pótdíjfizetési felszólítások 10 százaléka esetén élnek a gépjárművezetők az utólagos bemutatás lehetőségével. Ez a nagy szám felveti a visszaélésszerű alkalmazás gyanúját.” A Fővárosi Önkormányzat szerint a hatóságnak tudomása van az ellenőrzés időpontjában érvényes más parkolójegyek értékesítéséről, amely az utóbbi időben külön üzletággá vált. Ezért szorították öt napra a bemutatás határidejét és voltak kénytelenek garanciaként a havi egy alkalmat bevezetni. A Kúria azonban úgy véli, hogy „…a visszaélés lehetősége még nem alapozza meg a törvénysértő rendelkezés hatályában való fenntartását. A jogalkotónak az esetleges visszaélések visszaszorítására törvényes eszközöket kell találnia.”

A Kúria felhívta arra is a figyelmet, hogy bár az önkormányzatok számos parkolási kérdést saját rendeletben határozhatnak meg, ezek az előírások a közúti közlekedésről szóló törvény passzusaival nem ütközhetnek.Erre érdemes odafigyelni egy parkolásnál

A Kúria határozata arról is döntött, hogy a tulajdonos abban az esetben mentesül a parkolási díjtól, amennyiben autóját még a parkolás megkezdése előtt ellopják, és azt jelzi a hatóság felé. Az autó műszaki hibája ellenben nem mentesít a parkolási díj megfizetése alól.

Amennyiben mobiltelefonos parkolási rendszer működik az övezetben, a parkolást a megállást követően haladéktalanul el kell indítani, és feltétlenül meg kell várnia az autósnak, hogy a rendszer visszaigazolja, a parkolás elindult, csak aztán szabad elhagyni a gépjárművet. Hiszen ha egy esetleges rendszerhiba miatt a parkolás nem indul el, sajnos pótdíj kiszabására lehet számítani. A parkolási díj megfizetését visszaigazoló SMS-üzeneteket érdemes legalább egy évig megőrizni, mert ez idő alatt évülnek el pótdíjkövetelések.

Mivel többféle parkolási övezet létezik, érdemes meggyőződni arról pontosan melyikbe is hajtottunk be gépjárművünkkel. Ezt minden esetben táblával jelölik az övezet kezdeténél.

A legtöbb övezetben maximum három óra hosszat parkolhatnak az autósok.

A pótdíj az idő múlásával nő: ha 15 napon belül kiegyenlíti valaki a tartozást, akkor 41 órányi parkolási díj helyett 13 vagy 15 órányi díjat kell fizetni. A pótdíjról az autóst 60 napon belül kell értesíteni, a követelés elévülési ideje egy év.

Nem jogos a bírság, ha az ellenőrzés időpontja és a parkolójegy vagy a mobiltelefonos parkolási díjfizetés érvényességének kezdő időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő. Ezt a jegy vagy vásárlás visszaigazolásának bemutatásával bizonyítani kell.