Együttműködési megállapodást kötött az MTA és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) együttműködési megállapodást kötött, amely szerint a bioinformatika, az infobionika és bionikai technológiák fejlesztésének területén egyesítik oktatási és kutatási tapasztalataikat és infrastruktúrájukat.

A megállapodásban a felek elköteleződtek a graduális és posztgraduális szintű oktatási és képzési együttműködés megerősítésében, az intézményekben rendelkezésre álló nagy értékű kutatási infrastruktúrák közös használatában és összehangolt fejlesztésében, a magyarországi és európai kutatási pályázatokon történő közös részvételben, valamint megteremtették a közös laboratóriumok alapításának lehetőségét is - adták hírül az intézmények pénteken.

A PPKE és az MTA TTK, valamint jogelődjei az elmúlt évtizedekben számos sikeres együttműködésben vettek részt, az intézmények kutatói legújabban a Nemzeti Agykutatási Program keretei között az Országos Klinikai Idegtudományi Intézettel közösen végeznek kutatásokat. 

A közlemény szerint Keserű György Miklós, az MTA Természettudományi Kutatóközpont (TTK) főigazgatója úgy fogalmazott: a most aláírt megállapodás része a Kutatóközpont és az egyetemek közötti együttműködés fejlesztésére irányuló törekvéseknek, amely most az infobionika területén is lehetőséget teremt az MTA TTK és az egyetemi kutatóhelyek közti együttműködés kiaknázására. 

A PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kara regionális tudásközpontként kiemelt hangsúlyt helyez az emberi szervezettel kapcsolatos tudományok, elsősorban az ideg- és az immunrendszer működésének megismerésére, valamint a genetikai ismeretekre is abból a célból, hogy az információs technológia és a biotechnológia határán kibontakozó új iparág nyomán új technológiák, termékek és szolgáltatások jöjjenek létre. 

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK) Enzimológiai Intézetének kutatói évek óta vesznek részt a egyetem biofizika, biokémia, molekuláris biológia és bioinformatika oktatásában, valamint a posztgraduális képzésben. Közös kutatásokat folytatnak a bioinformatikai módszerek fejlesztése és alkalmazása területén, amelynek eredményeképpen szakdolgozatok, diplomamunkák, doktori disszertációk és közös tudományos közlemények születnek.

A bionika területén az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének kutatói az élő és élettelen rendszerek kapcsolódási pontjain indított kutatási tematikákban dolgoznak együtt egyetemi mérnökinformatikus, molekuláris bionikai mérnök, orvosi biotechnológiai mérnök és PhD-hallgatókkal.