Gubík: Nem könyörögjük vissza magunkat

A jogszabály hétfőtől teszi lehetővé, hogy visszakaphatja elveszített szlovák állampolgárságát az érintettek egy része. Kérvényezni lehet, de egyéni elbíráláson múlik a döntés. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet szakértője szerint a magyarok közül nem sokan élnek majd a lehetőséggel.

A sokat vitatott szlovák állampolgársági törvény alapján - amelynek jelenlegi formáját 2010 júniusában fogadták el - februárig már 984-en veszítették el szlovák állampolgárságukat, köztük többtucatnyian a magyar állampolgárság megszerzését követően. Ennek oka, hogy a magyar könnyített honosításra reagálva elfogadott szlovák jogszabály kimondja: "elveszíti" szlovák állampolgárságát az a személy, aki egy másik ország állampolgárságát felveszi.

A szlovák belügyminisztérium hétfőn megkezdte annak a miniszteri rendeletnek a gyakorlati alkalmazását, amelynek alapján "államérdekből" visszakaphatja elveszített szlovák állampolgárságát az érintettek egy része. A rendelet lehetővé teszi, hogy az érintettek igényelhessék és visszakaphassák az 1993 után, vagyis a jelenlegi szlovák állam megalakulását követően megszerzett szlovák állampolgárságukat, ha azt egy másik ország állampolgárságának felvétele után veszítették el.

A kérvényeket egyénileg bírálják el, és figyelembe veszik, hogy az érintett milyen módon és milyen körülmények között szerezte meg egy másik ország állampolgárságát s veszítette el emiatt a szlovákot. A körülmények vizsgálatának legfőbb szempontja az, hogy az érintett személy az adott időpontban rendelkezett-e "bejegyzett" lakhellyel abban az országban, amelynek állampolgárságát felvéve a szlovákot elveszítette.

Gubík László a Nemzetstratégiai Kutatóintézet felvidéki referense, az állampolgárságától megfosztott felvidéki magyarok egyike a keddi Ma reggelben azt mondta, a most életbe lépett szabályozással nagyon sok a probléma. Szerinte egy ilyen horderejű kérdést nem rendeleti úton, hanem törvényben kellene szabályozni. Gond az is, hogy túl nagy a belügyminiszter mozgástere, nincs ugyanis pontosan szabályozva, milyen objektív feltételek mellett szerezhető vissza az állampolgárság, így a kérelmező ki van téve a tárcavezető kénye-kedvének. A harmadik gond – folytatta a sort a szakember -, hogy ez a rendelet továbbra sem oldja meg azon, szlovák állampolgárságukat elvesztett személyek helyzetét, akik nem rendelkeznek a másik államban lakcímmel, nem élnek ott életvitelszerűen.

Gubík mindezek alapján arra számít, hogy az érintett magyarok nem is élnek majd a most megnyílt lehetőséggel, mert ezt az elvek felülírják, az elmúlt 3-4 év tortúrái után sem sokan fogják visszakönyörögni magukat a szlovák állam kötelékébe. Természetesen a szlovák állampolgárság visszaszerzése továbbra is cél - hangoztatta -, ehhez azonban vissza kell térni a 2010. júliusi helyzethez, amikor mindenki felvehette egy másik állam állampolgárságát anélkül, hogy a szlovákot elvesztette volna. Ehhez nagyon sok türelem, kitartás kell, a jogorvoslati lehetőségek ugyanis mostanra kimerültek, úgyhogy nem is nagyon marad más, mint minden fórumon elmondani, miért is küzdenek.