Országos Bírósági Hivatal: módosítani kell a cégek és a szövetkezetek létesítő okiratait

Az új Polgári törvénykönyvet (Ptk.) hatályba léptető törvény meghatározza azokat a végső határidőket, ameddig a gazdasági társaságok és a szövetkezetek létesítő okiratait (társasági szerződéseit) meg kell feleltetni az új Ptk. előírásainak, az első határidő március 15. - közölte az (OBH) pénteken az MTI-vel.

Amennyiben egy társaság tagjai változnak, vagy új telephelyre költözik, fióktelepet létesít a cég, egyúttal a létesítő okiratát is hozzá kell igazítania az új Ptk. előírásaihoz. Amennyiben semmi nem változik egy cégnél, akkor a törvényben meghatározott végső határidőig kell eleget tenni a Ptk-nak való megfelelésnek.

Idén a betéti- valamint a közkereseti társaságoknál és a szövetkezeteknél jár le a módosítás végső határideje.

A közkereseti-, valamint a betéti társaság létesítő okiratának kötelező módosítási határideje március 15. Nincs szükség azonban az alapító szerződés módosítására - ha más változások miatt nem lenne szükséges - csak azért, mert az utalást tartalmaz a korábbi gazdasági társasági törvényre, illetve a vezető tisztségviselőt nem ügyvezetőnek, hanem üzletvezetőnek, vagy képviselőnek nevezi.
A szövetkezeteknek az alapszabályaikat egyrészt az új Ptk-nak, másrészt a szövetkezeti törvénynek is meg kell feleltetniük. A módosítást június 15-ig el kell fogadni, majd július 15-ig be kell adni a cégbírósághoz.

Nincs szükség az alapszabály módosítására - ha más változások nem indokolják - akkor, ha általános utalást tartalmaz a szövetkezeti törvényre, illetve a vezető tisztségviselőt nem ügyvezető elnöknek, hanem üzletvezetőnek, a vagyoni hozzájárulást pedig részjegynek nevezi.

Az OBH azt javasolja a szövetkezeteknek, hogy a mérleg elfogadásakor módosítsák az alapszabályt.
A korlátolt felelősségű- és a részvénytársaság valamint egyesülés esetén a módosítás végső határideje 2016. március 15.
A kizárólag az új Ptk-nak való megfelelés miatti módosítás ingyenes, illetéket és közzétételi díjat nem kell fizetni utána.