NVB-elnök: indokolt a választási kampánnyal kapcsolatos szabályozás pontosítása

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke szerint indokolt a nyomtatott és az internetes sajtótermékeknek a választási kampányban betöltött szerepével kapcsolatos eddigieknél részletesebb szabályozása.

Patyi András a parlament honlapján olvasható, az önkormányzati választás tapasztalatairól szóló, hétfőn közzétett beszámolójában azt írta: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának kampányidőszaka alatt a médiának a kampányban betöltött szerepével kapcsolatos jogorvoslatok több, a szabályozásban rejlő problémára is rávilágítottak.

Emlékeztetett rá: a választási eljárási törvény szerint a médiának a kampányban való részvételét érintő kifogások esetében a kérelmezőnek meg kell jelölnie, vagy lehetőség szerint csatolnia kell a törvénysértés bizonyítékául szolgáló műsorszámot vagy médiatartalmat, de a kifogásban megjelölt műsorszámot az illetékes választási bizottság - ha szükséges és a kérelmező nem csatolta - hivatalból szerzi be.

Patyi András felhívta a jogalkotó figyelmét arra, hogy a jelenlegi szabályozás a választási bizottság számára csak a műsorszám beszerzését írja elő. A bizottsági elnök indokoltnak tartja a jogszabály olyan pontosítását, hogy az a médiatartalom, azaz a hirdetés/reklám beszerzésének kötelezettségét is előírja a választási szerveknek. Javasolta, hogy a jogalkotó szabályozza azt is, hogyan kell eljárniuk a választási bizottságoknak abban az esetben, ha a médiatartalom-szolgáltató nem tesz eleget vagy nem határidőben tesz eleget a bizottság felhívásának.

Az NVB elnöke kitért arra is, hogy a testület álláspontja szerint az internetes sajtótermék esetében nem az észlelés, hanem a sérelmezett cikk közzétételének időpontjától nyílik meg a háromnapos határidő a kifogás benyújtására. A testület szerint ugyanis ha nem így járnának el, akkor akár az 50 napos választási kampány teljes időtartama alatt lehetne újra és újra jogorvoslati kérelmet benyújtani ugyanazzal az internetes tartalommal kapcsolatban. Patyi András emlékeztetett rá, hogy a Kúria a fentiekkel ellentétes álláspontot fogalmazott meg.

Az NVB elnöke utalt arra, hogy az NVB minden esetben a döntéseit felülbírálni jogosult bíróság, a Kúria legutolsó döntésében kialakított jogi álláspont szerint jár el, de mivel az internetes sajtótermékek a választási kampányban egyre meghatározóbb szerepet töltenek be, megítélése szerint indokolt lenne a kérdés részletes, egzakt, törvényi szintű szabályozása.

A bizottsági elnök szerint indokolt lenne a jogorvoslatok esetében olyan "kisegítő" szabály megalkotása is, amely kezeli azt a helyzetet, ha a választási bizottság nem a megfelelő szervnél nyitja meg a jogorvoslat lehetőségét. Az önkormányzati választás során ugyanis többször előfordult, hogy az alsóbb szintű választási bizottság téves tájékoztatást adott a jogorvoslati útról.

Az NVB elnöke javasolja azt is, hogy az Országgyűlés által választott tagokhoz hasonló mértékű tiszteletdíjban részesüljenek a testületnek a frakcióval rendelkező pártok által megbízott tagjai is.

Patyi András azzal indokolta javaslatát, hogy a jelenlegi választott tagok mellett minden megbízott tagnak jelentős választásszakmai tapasztalata és majdnem mindegyiküknek jogi egyetemi végzettsége is van.

Mint írta, a megbízó parlamenti pártok mögött meghúzódó jelentős társadalmi támogatottság és a két választási ciklus között végzett folyamatos szakmai munkavégzés megítélése szerint indokolttá teszi, hogy a bizottság megbízott tagjai is a választott tagokhoz hasonló tiszteletdíjban részesüljenek.