A kormány hasonmás kiadású könyvsorozatot adományoz könyvtáraknak

A kormány adományaként egy, az Osztrák-Magyar Monarchiát bemutató könyvsorozat hasonmás kiadása kerül 110 Bács-Kiskun megyei, középiskolai, valamint egyetemi- és közkönyvtárba - közölte a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint az első világháborús centenáriumi emlékprogram keretében a kormány Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című, 21 kötetes könyvsorozat hasonmás kiadását adományozza hazai és határon túli középiskolai, egyetemi és közkönyvtárak részére, 2100 példányban.

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. novemberben Bács-Kiskun megyében 51 középiskolai és egyetemi könyvtárba, valamint 59 közkönyvtárba szállítja ki a díszes kötésű és különleges könyveket.

Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című monumentális könyvsorozat a mai napig hiánypótló mű, hiszen a Monarchiáról kevés a tárgyszerű ismeret. A 21 kötetes sorozatot a Magyar Királyi Államnyomdában nyomtatták Budapesten a 19. század végén, a kötést Gottermayer Nándor műhelyében végezték. E sorozat hasonmását adta ki újra a Méry Ratio könyvkiadó 2013-ban. Az eredeti kötetek felkutatása egy évig tartott, majd kétéves munka vezetett el a kötetek megjelenéséhez.

Az eredeti mű első kötete 1885-ben, utolsó kötete 1901-ben látott napvilágot, a korabeli legnagyobb magyar könyvkiadási vállalkozásnak bizonyult. A munka létrehozását Rudolf trónörökös kezdeményezte, aki fontosnak tartotta, hogy a soknemzetiségű és soknyelvű birodalomról egy átfogó, mindenre kiterjedő mű készüljön, amely a tudományos értékű leírások mellett képekben is bemutatja a legszebb és legérdekesebb tájakat. A magyar szerkesztőbizottság elnöke Jókai Mór volt, a munkában a korszak magyar történetírásának és néprajztudományának jeles képviselői - Marczali Henrik, Márki Sándor, Pulszky Ferenc, Mikszáth Kálmán -, valamint a legjobb magyar festőművészek, grafikusok vettek részt.

A Magyarországot bemutató kötetek mintegy 4500 illusztrációját többek között Benczúr Gyula, Munkácsy Mihály, Zichy Mihály, Feszty Árpád, Ligeti Antal, Melka Vince, Mednyánszky László, Dörre Tivadar, Roskovics Ignác, Vágó Pál, Keleti Gusztáv, Cserna Károly, Nádler Róbert, Rauscher Gyula, Háry Gyula készítették.

A Magyarországot ismertető kötetekbe a fametszeteket Morelli Gusztávnak, a fametszés tanárának vezetése alatt működő intézetben készítették Budapesten.