A nemzetiségi szervezetek nem küldhetnek delegáltakat a választási bizottságokba

A nemzetiségi önkormányzati választáson a jelöltet, listát állító nemzetiségi szervezetek egyetlen választási bizottságba sem bízhatnak meg tagot.

Bár megbízott tag delegálására nincs törvényi lehetőség, a választások törvényes lebonyolításának ellenőrzése érdekében azon nemzetiséghez tartozó nemzetiségi szervezet, amelynek a települési önkormányzati választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg.

Megfigyelő csak a központi névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott választópolgár lehet. A közös jelöltet állító nemzetiségi szervezetek együttesen jogosultak egy megfigyelő megbízására.

A megfigyelőt a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni, legkésőbb szeptember 26-án 16 óráig. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megfigyelő nevét, magyarországi lakcímét és személyi azonosítóját.

A nyilvántartásba vett megfigyelő jogosult figyelemmel kísérni a szavazatszámláló bizottság munkáját, a szavazóköri jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit, kifogást nyújthat be, a szavazást követően a lezárt urnát aláírhatja. A szavazást és a bizottság munkáját ugyanakkor nem befolyásolhatja és nem zavarhatja, a szavazóhelyiségben pedig köteles a megfigyelői státusát jelző kártyát viselni.

A nemzetiségi választástól eltérően azonban a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán induló jelöltek és jelölőszervezetek delegáltakat bízhatnak meg a választási bizottságokba, akik részt vehetnek a választási bizottságok döntéseiben. A választási bizottságok megbízott tagjait szeptember 26-án 16 óráig lehet bejelenteni a választási bizottságoknál.