Devizahitelek: 700 milliót kaptak a bíróságok

Mintegy 700 millió forintot kaptak a bíróságok a devizahiteles perek intézésére - derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent egyik határozatból.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok módosításáról, a pártalapítványok tartalékának átcsoportosításáról, valamint a 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról szóló csütörtökön megjelent kormányhatározat összesen 2614,4 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el.

Ebből a bíróságok "pénzügyi intézmények devizában nyújtott fogyasztói kölcsönszerződéseinek rendezése" címén személyi juttatásokra 251,8 millió, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 68,1 millió, dologi kiadásokra 49,5 millió, beruházásokra 330,6 millió jut.

Elszámolási és a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke tartozik.

A mintegy 400 magyarországi pénzintézet a törvény szerint a devizahiteles szerződések egyoldalú módosításainak tisztességtelensége kapcsán augusztus 25-ig indíthat pert a magyar állam ellen. Ezek az eljárásokat rendkívül szoros határidővel kell intézniük a bíróságoknak, első és másodfokon egyaránt a 30-30 napon belül meg kell hozniuk a döntést.

Az MTI érdeklődésére OBH azt közölte: a bírósági szervezet felkészült akár 400 ügy fogadására. Az új perekkel kapcsolatban felmerülő többletfeladatok, személyi és tárgyi feltételek biztosítása azonban többletköltségekkel jár.

A keresetek feldolgozásában az előzetes tervek szerint mintegy 850 bíró és igazságügyi alkalmazott vesz részt, akik számára az ügyintézéshez informatikai eszközöket kell biztosítani, melyek beszerzése folyamatosan történik.

A támogatást egyrészt informatikai eszközök, másrészt egyéb tárgyi feltételek - mint például tárgyalótermek bérlése, bútorozása - biztosítására fordítják. Ezek elősegítik a határidők betartását.

A keresetek feldolgozása extrém többletmunkával is jár, amely az egyébként is magas terhelés mellett jelent plusz feladatokat - például a határidők betartásával együttjáró túlmunka, a pihenőidőben való rendelkezésre állási kötelezettség és munkavégzés -, és amelyet a törvény értelmében szintén díjazni kell, hiszen a devizahiteles ügyek intézése nem mehet a többi per rovására.

Szeptember végére a törvényszéknél lezárulhat a munka, októberben a Fővárosi Ítélőtáblához kerülhetnek az ügyek, ahol a törvény szerint szintén 30 nap alatt kell meghozni a döntéseket, a jogerős határozatok ellen pedig a Kúriához fordulhatnak a felek rendkívüli jogorvoslattal. Így várhatóan az év vége felé lezárulhat a perfolyam és újraindulhatnak az adósok és a pénzügyi intézmények közötti egyedi perek, amelyek már rövid időn belül konkrét elszámolással végződhetnek.

A pénzügyi intézményeknek a várhatóan szeptemberben elfogadásra kerülő külön törvény szabályai szerint kell majd a fogyasztókkal elszámolniuk - olvasható az OBH MTI-nek megküldött tájékoztatásában.