Levélben tájékoztatta a választási irodákat az ajánlóív-kiadás egyes kérdéseiről az NVI elnöke

Az elmúlt napokban több jelölőszervezet is jelezte, hogy az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda (oevi) nem vette át tőlük az ajánlóív-igénylő nyomtatványt, formai okok miatt.

Az NVI elnöke kedden levélben tájékoztatta a választási irodák vezetőit arról, hogy az ajánlóívek kiadása során hogyan kell eljárniuk.

Pálffy Ilona arra hívta fel benne a figyelmet, hogy a megfelelően kitöltött nyomtatványt (pártok esetén az A1 jelűt) bárki átadhatja az oevi-nek, és az postán is beküldhető, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie. A nyomtatványon a párt képviselőjeként az írhat alá, aki a pártnak a választási informatikai rendszerben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, vagyis ebben az esetben további meghatalmazást nem kérhetnek az oevi-k.

Az is aláírhat, aki a választási informatikai rendszerben szereplőtől származó írásbeli meghatalmazással rendelkezik, azaz a meghatalmazás továbbadható. A nyomtatványt azonban a jelöltnek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazott ezt nem teheti meg. A nyomtatványon szereplő aláírások hitelességét az oevi nem ellenőrzi, további okiratok (mint például aláírási címpéldány) becsatolását nem kérheti.

Az ajánlóívek igényléséről szóló nyomtatványokat péntektől rögzíteni kell a választási informatikai rendszerben.

A péntekig benyújtott igények alapján kiadandó ajánlóíveket az oevi február 17-én, hétfőn 8 óráig kinyomtatja és lebélyegzi. A kinyomtatott ajánlóíveket legkorábban hétfőn munkakezdéskor lehet átadni a pártok, jelöltek számára. Az oevi vezetője a felelős azért, hogy hétfőig az ajánlóívek semmilyen körülmények között ne kerülhessenek ki.

Február 17-én és utána a választási irodában megjelenő igénylők részére érkezési sorrendben kell kiadni az általuk igényelt íveket.

Az NVI vezetője felhívta rá a figyelmet: sérti a jelöltek közötti esélyegyenlőséget, ha a választási iroda egyedi döntése alapján, az általa meghatározott időbeosztásban adja ki az íveket a jogosultaknak. Vagyis, amennyiben az oevi előzetesen már időpontokat "osztott ki" az ajánlóívet igénylő pártok, jelöltek között, haladéktalanul értesítenie kell őket, hogy az előzetes időpontokat nem kell figyelembe venni, érkezési sorrendben átvehetők az ívek.

Az ajánlóíveket a pártnak a választási informatikai rendszerben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője, vagy ezektől származó meghatalmazással rendelkező személy, vagy a párt jelöltjeként indulni szándékozó jogosult átvenni (független jelölt esetén az indulni szándékozó vagy meghatalmazottja).

Ha a választási rendszerben rögzített képviselő veszi át az íveket, eljárási jogosultsága igazolására további dokumentum nem kérhető, a meghatalmazottaknak viszont rendelkezniük kell megfelelő meghatalmazással. A jelöltként indulni szándékozó jogosult az ívek átvételére meghatalmazás nélkül, azonban mindenkinek igazolnia kell személyazonosságát az ívek kiadását megelőzően, az ívek kiadásáról pedig átvételi elismervényt kell kiállítani.

Az oevb-k mielőbbi megalakítását sürgette a NVI elnöke

Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda vezetője azt kérte a választási irodáktól, péntekig mindenhol alakuljanak meg az országgyűlési egyéni választókerület választási bizottságok (oevb).

Az NVI elnöke az ajánlóívek igénylésének, kiadásának szabályairól írt levelében azt is kérte, hogy az oevb megválasztására - ott, ahol ez még nem valósult meg - legkésőbb február 14-éig kerüljön sor, hiszen február 17-étől már várható az egyéni választókerületi jelöltek bejelentése.

Az áprilisi országgyűlési választáson a 106 egyéni választókerületben országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (oevb) működik. Az oevb legalább három tagból áll.

Az oevb három tagját és legalább két póttagot - a választási eljárási törvény szerint - az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-testülete legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon (február 23-án) választja meg; személyükre az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője tesz indítványt.

Az oevb-be 1-1 tagot delegálhat az egyéni képviselőjelöltet állító jelölő szervezet, illetve a független jelölt.

Az oevb dönt az egyéni választókerületi jelöltek nyilvántartásba vételéről vagy annak elutasításáról. Az ajánlások gyűjtése február 17-én kezdődik, az oevb-nek a bejelentéstől számított három napja van az ajánlások ellenőrzésére és a jelölt nyilvántartásba vételére.

Az oevb feladata továbbá, hogy jóváhagyja az egyéni választókerület szavazólapját, dönt a kifogásokról, megállapítja az egyéni választókerületben a választás eredményét, kiadja a megválasztott képviselők megbízólevelét és a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.