Egy amerikai bíróság eltörölte a netsemlegesség-szabályozást

A mobil- és az internetszolgáltatóknak ezentúl jogukban áll olyan szerződéseket kötni, amelyek keretében gyorsabb hozzáférést biztosíthatnak a hálózataikon áthaladó egyes különleges tartalmaknak, másokat viszont blokkolhatnak.

Egy amerikai szövetségi fellebbviteli bíróság kedden érvénytelenítette azt az amerikai kormányzati szabályozást, amely arra kötelezte az internetes szolgáltatókat, hogy minden, a világhálón lebonyolított forgalmat egyenlő elbánásban részesítsenek. Az internet semlegességére vonatkozó szabályozás megsemmisítése - hogyha egy felsőbb szintű bíróság nem hoz ezzel ellentétes értelmű ítéletet - azt jelenti, hogy a mobil- és az internetszolgáltatóknak ezentúl jogukban áll olyan szerződéseket kötni, amelyek keretében gyorsabb hozzáférést biztosíthatnak a hálózataikon áthaladó egyes különleges tartalmaknak, másokat viszont blokkolhatnak. Az internetszolgáltatók egyebek között - a felhasználók eléréséért cserébe - fizetésre kényszeríthetik az olyan weboldalakat, mint a Google, a Facebook vagy a Netflix.

A Szövetségi Kommunikációs Bizottságnak (FCC) az internet nyitottságára vonatkozó, 2010-ben elfogadott szabályozása értelmében az internetes szolgáltatóknak minden webforgalmat azonos módon kell kezelniük, és a fogyasztóknak a netsemlegesség elve alapján azonos hozzáférést kell biztosítaniuk. Az amerikai fővárosban működő Columbia kerületi szövetségi fellebbviteli bíróság azonban helyt adott a Verizon kommunikációs óriásvállalat keresetének, miszerint az FCC nem rendelkezik jogi felhatalmazással ilyen típusú szabályozás bevezetéséhez.

A három bíró szerint az FCC helytelenül járt el, amikor a vezetékes szolgáltatást nyújtó telefontársaságokhoz, a vasutakhoz vagy a légitársaságokhoz hasonlóan olyan közösségi szállítóknak tekintette az internetszolgáltatókat, amelyek senkitől sem tagadhatják meg szolgáltatásaikat. Ugyanakkor a széles sávú internetet információszolgáltatásnak minősítette az FCC, amire viszont nem terjed ki a fennhatósága. A bírók a szabályozásnak mind az antidiszkriminációs, mind a forgalomblokkolás elleni rendelkezéseit érvénytelenítették. A Verizon szerint a szabályozás megsértette a társaságnak a szólásszabadsághoz való jogát, és megfosztotta attól, hogy ellenőrizhesse, milyen tartalmakat és hogyan közvetítenek a hálózatai.

Tom Wheeler, az FCC elnöke bejelentette, hogy testület fontolóra vette az ítélet megfellebbezését. Az internet semlegességét biztosító szabályozás bevezetése már 2008-ban része volt az akkor elnökké választott Barack Obama kampányígéreteinek. Támogatói szerint a szabályozás azt biztosítja, hogy az internet nyitott platform maradjon, amelyen azonos módon bánnak az óriás és a kis cégek szolgáltatásaival. A szabályozás republikánus és más bírálói szerint viszont a szövetségi rendelkezések üzleti döntéseikben korlátozzák az internetszolgáltatókat.