Átadták a kitüntetéseket a magyar kultúra napja alkalmából

"Egy élet értékét azon lehet legjobban lemérni, hogy az ember mennyit tudott változtatni környezetén" - nyilatkozta Réthelyi Miklós a magyar kultúra napja alkalmából megrendezett díjkiosztón

Kölcsey Himnusza megváltoztatta a magyar nemzeti közösséget - mondta el Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter pénteken a budapesti Iparművészeti Múzeumban, ahol kitüntetéseket adott át a magyar kultúra napja alkalmából.

Réthelyi MiklósRéthelyi Miklós

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepelik január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz kéziratát.

Az ünnep kapcsán megtartott díjátadó előtt Réthelyi Miklós hangsúlyozta: egy élet értékét azon lehet legjobban lemérni, hogy az ember mennyit tudott változtatni környezetén.

"Kölcsey Himnusza megváltoztatta a magyar nemzeti közösséget (...), mert átélhetővé tett olyan elvontnak tűnő fogalmakat, mint a nemzet" - idézte fel a miniszter, hozzátéve azonban, a költő nemcsak a nemzet fogalmát írta körül, hanem a szabadságot is.

Mint kiemelte, többféle szabadság létezik, így például az alkotói szabadság, "mely nemcsak a művészi önmegvalósítást jelenti, hanem az élet kiteljesítésének a lehetőségét, amikor nincs vérözön, sem lángtenger (...) Szabadság nélkül nem születtek volna meg azok az alkotások, szellemi és közösségi teljesítmények, melyek most díjat érdemelnek" - fogalmazott.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezetője rámutatott: a Himnusz "a magyar identitás és nemzeti érzület legteljesebb kifejezése", mely szellemi vonatkozásokban is kijelöli a haza terét: "a haza tehát nemcsak földrajzi terület, hiszen magunkban hordozzuk, ahogy magunkban hordozzuk gondolatainkat, érzéseinket is, melyeket alkotássá formálhatunk".

Kölcsey FerencKölcsey Ferenc

Réthelyi Miklós kifejtette, az igazi jutalmat a befejezett munka hordozza magában, de a pénteken Szőcs Géza és Hoffmann Rózsa államtitkárokkal együtt átadott művészeti és oktatási elismerések is remélhetőleg új fejezetet nyitnak a díjazottak munkásságában.

Réthelyi Miklós miniszter és Szőcs Géza államtitkár a magyar kultúra napja alkalmából Márai Sándor-díjat adományozott:

Farkas Péter Kölnben élő prózaírónak regényeiben és kisregényeiben megjelenő újszerű prózapoétikai megoldásaiért;

Majoros Sándor prózaírónak eddigi köteteiért, s több munkájában a Délvidék problematikájának ábrázolásáért;

Pályi András prózaírónak és műfordítónak életművéért és a lengyel-magyar irodalmi közvetítésért, valamint a 2010-ben megjelent könyvsikeréért, önfeltáró beszélgető-könyvéért.

Réthelyi Miklós miniszter és Szőcs Géza államtitkár Bibliotéka Emlékérem díjat adományozott azoknak a könyvtárosoknak, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez:

Babákné Kálmán Mariannának, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kölcsönzési és raktári osztályvezetőjének;

Csillag Katalinnak, az Országos Széchényi Könyvtár fénykép- és fotóművészeti tár osztályvezetőjének;

Egyházy Tiborné Valló Mártának, a Pannon Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár könyvtári főtanácsosának, kiadóvezetőnek;

Jehoda Imolának, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Könyvtára könyvtárvezetőjének;

Kovács Katalinnak, az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet Könyvtári Figyelő című folyóirata szerkesztőjének;

Komlósi Józsefnek, a székesfehérvári Városi Könyvtár könyvtárosának;

Rába Tamásnak, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárigazgató-helyettesének;

Sándor Ákosnak, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár informatikus osztályvezetőjének;

Szerafinné Szabolcsi Ágnesnek, a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar főiskolai docensének;

Tokaji Nagy Erzsébetnek, az Országos Széchényi Könyvtár Tájékoztató Osztály főkönyvtárosának.

Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjat adományoztak a nem hivatásos művészetek és a népművészet területén kimagasló értékű tevékenységet végző alkotóknak, művészet-pedagógusoknak, művészeti együttesek vezetőinek:

Bedőné Bakki Katalin karnagynak; Csuporné Angyal Zsuzsanna fazekas népi iparművésznek; Holb Ibolya táncpedagógusnak, táncosnak; Kalmár János színjáték- és drámatanárnak; Kovács Andrásné színjátszó rendezőnek; Láng Tibor fotóművésznek; Scultéty Erzsébet képzőművésznek.

Csokonai Vitéz Mihály közösségi díjat adományoztak a nem hivatásos amatőr együtteseknek, művészeti alkotó közösségeknek:

A Budapesti Monteverdi Kórusnak; a Csabai Színistúdiónak; a Kisgyőri Népdalkörnek; a Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesületnek; a losonci Kármán József Színháznak.

A kultúra területén tett önzetlen szolgálatáért, kiemelten a Békéscsabára, a Munkácsy Mihály Múzeumba került Kis Jeanne című Munkácsy-kép megvásárlásához hiányzó támogatás egyösszegű biztosításáért A kultúra pártfogója díjat adományozták Dobroczki Mihály László békéscsabai nyugalmazott gyógyszerésznek.

Réthelyi Miklós miniszter és Hoffmann Rózsa államtitkár Szent-Györgyi Albert-díjat adományozott a magyar felsőoktatás területén dolgozó iskolateremtő, nemzetközi elismertségű munkát végzőknek:

Balogh Lászlónak, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánjának, egyetemi docensnek;

Barta Jánosnak, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet professor emeritusának;

Beke Dezsőnek, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar egyetemi tanárának;

Döbröczöni Ádámnak, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar egyetemi tanárának;

Fekete Sándor Györgynek, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar egyetemi tanárának, osztályvezetőnek;

Frisnyák Sándornak, a Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar nyugalmazott egyetemi tanárának;

Kertész János akadémikusnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar intézetigazgató egyetemi tanárának;

Móricz Ferencnek, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusának;

Schneller Istvánnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar tanszékvezető egyetemi tanárának;

Sipos Kornélnak, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar egyetemi tanárának;

Sulyok Endrének, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar egyetemi tanárának, dékáni tanácsadónak;

Varga Zoltánnak, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar egyetemi tanárának;Vámossy Ferencnek, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Ybl Miklós- és Széchenyi-díjas professor emeritusának;

Posztumusz Szent-Györgyi Albert-díjat adományozott a közelmúltban elhunyt Zsolnai Józsefnek, a Pannon Egyetem nyugalmazott intézetigazgató egyetemi tanárának.

Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter és Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár asszony az alap-, közép- és felsőfokú oktatási területen végzett magas színvonalú munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenységéért Apáczai Csere János-díjat adományozott:

Békési Imréné Fejes Katalinnak, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi docensének;

Győri Zoltánnak, a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma intézetvezető egyetemi tanárának;

Győriné Fogarasi Katalin nyugalmazott tanárnak, szaktanácsadónak, a rajz- és vizuális kultúra szakértőjének;

Heltai Miklósnak, a gödöllői Török Ignác Gimnázium nyugalmazott igazgatójának;

Horváthné Molnár Katalinnak, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ dékánjának, főiskolai tanárnak;

Húth Józsefnek, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar tanszékvezető egyetemi docensének;

Inzelt Péternének, a XIII. kerületi Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Két Tannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójának;

Kárpáti Árpádnak, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar egyetemi docensének;

Kollai Márknak, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanárának;

Magyar Margitnak, a VI. kerületi Tóth Aladár Zeneiskola igazgatójának;

Melo Ferencnek, a balassagyarmati Szent Imre Keresztény Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatójának;

Moró Károlynak, a XIV. kerületi Szent István Gimnázium tanárának;

Salgó Andrásnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar egyetemi tanárának;

Simon Istvánnak, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium nyugalmazott kollégiumvezetőjének;

Sterczer Ágnesnek, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar egyetemi docensének;

Tózsa Istvánnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar tanszékvezető főiskolai docensének;

Uhrik Teodórának, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola táncművészeti tagozata vezetőjének;

Ujvári Pál szaktanácsadónak, a Pestszentlőrinci Közgazdasági Szakközépiskola és a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola nyugalmazott tanárának;

Závodszky Gézának, az ELTE nyugalmazott főiskolai tanárának;

Zoltán Lászlónak, a II. kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium igazgatójának.

Réthelyi Miklós miniszter és Hoffmann Rózsa államtitkár kiemelkedő óvodai pedagógiai munkájáért Brunszvik Teréz-díjat adományozott:

Békésné Lakatos Margitnak, az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar főiskolai docensének;

Czlennerné Illés Líviának, a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala főtanácsosának;

Felvégi Józsefnének, a XXII. Kerületi Egyesített Óvoda Tündérkert Tagóvoda nyugalmazott óvodavezetőjének;

Kovács Zoltánnénak, a domoszlói Margaréta Óvoda vezetőjének;

Nyéki Lászlónénak, a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde vezetőjének;

Szántó Istvánnénak, az V. kerületi Játékkal-mesével Óvoda vezetőjének;

Windné Balogh Zsuzsannának, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar adjunktusának.

Réthelyi Miklós miniszter és Hoffmann Rózsa államtitkár a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása területén kiemelkedő tevékenységet folytató pedagógusok és neveléstudományi kutatók munkájának elismeréseként Kiss Árpád-díjat adományozott:

Bárdos Jenőnek, a Pannon Egyetem Angol-Amerikai Intézet volt intézetigazgató egyetemi tanárának;

Beck Ferencnének, a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete főiskolai docensének;

Forgó Sándornak, az Eszterházy Károly Főiskola tanszékvezető főiskolai tanárának;

Forray R. Katalinnak, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tanszékvezető egyetemi tanárának;

Majorosi Annának, a Kodolányi János Főiskola főiskolai tanárának.

Réthelyi Miklós miniszter és Hoffmann Rózsa államtitkár az alap- és középfokú oktató-nevelő munkát végző tanároknak, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedő tevékenységéért Németh László-díjat adományozott:

Csányi Lászlónak, a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium nyugalmazott tanárának;

Fükéné Walter Máriának, a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola címzetes igazgatójának;

Hellnerné Nádor Ildikónak, a XII. kerületi Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola igazgatójának;

Hódsági Bélának, a XIV. kerületi Szent István Gimnázium Tanárának;

Horváth Péternek, a Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola tanárának;

Józsa Tamásnak, a győri Hild József Építőipari Szakközépiskola igazgatójának;

Krassói Kornéliának, a XXI. kerületi Jedlik Ányos Gimnázium tanárának;

Moretti Alfrédnak, a kisszállási Sallai István Általános Iskola nyugalmazott tanárának;

Papp Rózsának, a Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárának;

Perneczkyné Baranyi Klárának, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészetoktatási Intézmény hegedű- és szolfézstanárának;

Szenáki Józsefnénak, az őri Bibó István Általános Iskola volt igazgatójának;

Szuprics Tamásnak, a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium tanárának;

Tari Endrének, a lajosmizsei Fekete István Általános Iskola tanárának;

Vitányi Györgynek, a XXI. kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatójának;

Zele Jánosnak, a VIII. kerületi Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárának.

Réthelyi Miklós miniszter és Hoffmann Rózsa államtitkár az alap- és középfokú oktató-nevelő munkát végző tanítóknak a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelkedő tevékenységéért Karácsony Sándor-díjat adományozott:

Bácsi Györgynének, a dégi ÁMK Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanítójának;

Bodzsár Istvánnénak, a Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola tanítójának;

Csordás Józsefné perkupai tanítónak;

Dósa Bélánénak, a budaörsi Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanítójának;

Lakó Györgynének, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola tanítójának;

Moretti Alfrédnének, a kisszállási Sallai István Általános Iskola nyugalmazott tanítójának;

Oravecz Mártának, a VIII. kerületi Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanítójának;

Pintér Károlynénak, a XIII. kerületi Tomori Pál Tagiskola tanítójának;

Varjúné Horváth Editnek, a XXI. kerületi Eötvös József Általános Iskola igazgatóhelyettesének;

Vörös Zoltánnénak, a Kalocsa és Térsége Általános Iskola Uszódi Tagiskolája tanítójának;

Réthelyi Miklós miniszter és Hoffmann Rózsa államtitkár kiemelkedő gyógypedagógiai munkájáért Éltes Mátyás-díjat adományozott:

Fazekas Ferencnének, a soproni Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának;

Gábor Sándornénak, a girincsi Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Diákotthon gyógypedagógusának;

Gesztesné Bánhegyi Évának, az V. kerületi Kormos István Általános Iskola és Logopédiai Szakszolgálat igazgatójának;

Meszéna Tamásnénak, a pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ intézményegység igazgatójának;

Vassné Kovács Emőkének, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar nyugalmazott főiskolai tanárának.